Město Plesná
Město Plesná

Informace ke Koronaviru

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
https://koronavirus.mzcr.cz

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- V souvislosti s prevencí šíření koronaviru byly zakázány návštěvy ve všech pobytových a odlehčovacích zařízeních sociálních služeb i všech zařízeních lůžkové zdravotní péče.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 

OŠETŘOVNÉ
- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. V případě, že dojde k uzavření zařízení v průběhu prázdnin, bude ošetřovné čerpáno od prvního následujícího dne standardní výuky.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Detailní informace naleznete ZDE
Formulář žádosti o dávku ke stažení  ZDE (453.84kB)

- Vztahuje se ošetřovné i na péči o děti, které nemohou navštěvovat školky v případě jejich uzavření?

Ano, dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.


HOMEWORKING
- Je možné v karanténě pracovat z domova?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenského.

Takovou situaci výslovně upravuje § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanoví, že „Pojištěnec (zaměstnanec) nemá nárok na výplatu nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tato dávka náleží, práci.“. Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.


MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
- Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

Více informací naleznete ZDE
On-line formulář žádosti o dávku je k dispozici ZDE
 

ŽÁDOST O ZPROSTŘEKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
- Jak mohu podat žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce pokud jsem v karanténě?

Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně. Více informací naleznete ZDE.


ZAJIŠTĚNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK, DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HYGIENICKÝCH POTŘEB

MPSV v rámci preventivních opatření, případně pro použití v krizovém stavu zmapovalo potřeby zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb. Mapování proběhlo napříč rezortem MPSV, tj. zejména u pěti příspěvkových organizací, které jsou poskytovateli sociálních služeb, dále na samotném ministerstvu, republikových pracovištích ČSSZ, ÚP ČR, Státního úřadu inspekce práce, Technické inspekce ČR a Úřadu pro menzinárodněprávní ochranu dětí.
Aktuálně vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili vybrané položky. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová apeluje na zajištění těchto potřeb i pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby jiných zřizovatelů. Seznam požadavků byl již předán Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Poslední aktualizace: 11. 3. 2020

Datum vložení: 11. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2020 0:00
Autor: Správce Webu

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 112
TÝDEN: 112
CELKEM: 824872

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Univerzální překladač

Překlad (translations)