Město Plesná
Město Plesná

Co je SPCCH?

Občanské sdružení

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

 

 

Kdo jsme a jaké máme poslání?


Kdo jsme
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice je samostatné nezávislé sdružení s plnou právní subjektivitou, které sdružuje na základě dobrovolného členství postižené civilizačními nemocemi a další zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky a další fyzické i právnické osoby, které mají zájem o spolupráci.

Naše poslání

- sdružovat zdravotně postižené občany se zaměřením na postižené civilizačními chorobami - astmatiky, diabetiky, kardiaky, stomiky, onkol.nemocné, respiriky, psychicky nemocné, nemocné s pohyb.aparátem, roztroušenou sklerozou, interně nemocné a jiná onemocnění.
- obhajovat práva, potřeby a zájmy zdravotně postižených občanů
- organizovat sociální rehabilitace a podporovat integraci zdravotně postižených občanů
- poskytovat služby zdravotně postiženým občanům
- organizovat a provádět vzdělávací, kulturní a jiné aktivity, které slouží zájmům zdravotně postižených občanů


Členství
 

Je individuální a kolektivní
 

- individuálním členem se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší patnácti let, pokud je sám zdravotně postižený, zabývá se péčí o tyto občany nebo pracuje v jejich prospěch. Za občany mladší patnácti let se mohou stát členy jejich rodiče nebo zákonní zástupci.
- kolektivním členem se může stát právnická osoba zabývající se péčí o zdravotně postižené občany nebo prací v jejich prospěch, případně je sdružující.

 

 

Naše základní organizace

Základní organizace v Plesné má v současnosti 163 členů z Plesné, Lomničky, Velkého Luhu, Křižovatky, Skalné, Chebu, Hazlova, Aše, Fr. Lázní, Sokolova, Lubu, Vojtanova, Rotavy a Nového Kostela. Pracuje se 16-ti členným výborem, který se schází každý měsíc. Každá členka výboru má na starosti daný počet členů organizace. V činnosti práce se výbor řídí Stanovami SPCCH, které jsou k nahlédnutí u předsedkyně Jany Stadtlerové. Ta spolupracuje s okresním výborem v Chebu.
 
Kontakt - Jana Stadtlerová - prodejna Natura, Plesná
T.č. 354 596 369


 

Co pořádáme a co nás baví?


Rekondiční pobyty
Vycházky
Příležitostná i pravidelná posezení s hudbou a tancem
Dovolené u moře nebo lázeňských rehabilitačních místech
Plavání v Aquaparku
Společenské přednášky a besedy
Výstavky rukodělných prací a výrobků
Trénink paměti
Spolupodíl na organizaci kulturních akcí ve městě
Charitativní akce Diakonie Broumov
Prodej květin při Květinovém dni
Oslavy jubilejí, blahopřání členům - narozeniny

 

Náš podíl na kulturně společenském životě v Plesné

 
Organizace SPCCH se jako pořadatel aktivně každým rokem zapojuje do kulturně společenských akcí ve městě. Je to Plesenský podzimní jarmark, Májové dny, Masopust, MDD, výstavky ručních prací členek i nečlenek, společná oslava MDŽ, Advent a další akce

 

Jsme tady pro všechny, kteří k nám najdou cestu a kterým můžeme a chceme pomoci.

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:260
TÝDEN:550
CELKEM:1156625

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)