Město Plesná
Město Plesná

Rok 2013

Činnost je oslavou života, lékem, který nám dává sil do další cesty!

J. Fousek

 

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Výbor základní organizace SPCCH v Plesné děkuje všem svým členům, sponzorům, sympatizantům a spoluorganizátorům společných akcí za aktivní účast a pomoc v průběhu celého roku 2013. Zároveň velmi oceňuje vstřícný přístup a organizační i finanční pomoc vedení města.Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků a pro přicházející rok 2014 dostatečně dobré zdraví, pohodu, spokojenost a každodenní úsměv.

 

NADÍLKA U KRÁLE SMRKU

Jako už několik let jsme zakončili turistickou sezonu výšlapem ke Králi smrku v Mar.Lázních dne 21.12.2013. S podporou vlaku zdolalo tento pěkný výstup 14 účastníků. Pod rozložitou korunou velikána se vánočně hodovalo z donesených vánočních dobrot, připilo na zdraví a dobré chození v následujícím roce, za doprovodu housliček zazpívalo několik koled a poklábosilo se starými známými, které tam potkáváme. Provázelo nás přijatelné počasí, dobrá nálada a pohoda.

Pojďte příště s námi.

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

11.12.2013 se sešlo na náměstí u vánočně ozdobeného stromečku a kulturního domu kolem 70 nedočkavých zpěváků a zpěvaček, kteří netrpělivě čekali na povel k zahájení zpěvu vánočních koled v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy. Jenomže , chybička se vloudila! A tak zněl náměstím samostatný zpěv přítomných, pod taktovkou sbormistryně ze základní školy v Plesné, bez hudebního doprovodu z rozhlasu a bylo to moc fajn.Pouštěly se lampionky štěstí, v sále kulturního domu jsme si dopřáli vánoční svařáček a sladkosti a svátečně si společně poseděli. Tak zase v prosinci roku 2014!

 

POZVÁNKA

Výbor místní organizace SPCCH v Plesné zve všechny své členky a členy na výroční členskou schůzi s občerstvením a kulturním programem dne 18.1.2014 od 14.00 hodin do sálu kulturního domu.Na místě se bude platit členská známka 65.- Kč pro rok 2014. Součástí schůze bude výstava s názvem : Hračky našeho mládí a našich dětí.

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Ve spolupráci s MěÚ se naše organizace podílela na organizaci této akce ve městě. Členky organizace připravily prodej vánočního pečiva, štoly, štrůdlu a vánočního vína v kulturním domě. Na pečení se podílelo 16 pekařek, při organizaci adventního večera se aktivně účastnilo 11 členek . Všichni přispěli k adventní pohodě a dobré zábavě .

 

ADVENTNÍ DÍLNY A PERNÍČKOVÁNÍ

Téměř v předvečer zahájení adventu se v kulturním domě uskutečnily již tradiční adventní dílny s perníčkováním. Pro přítomných 42 dětí upekla naše členka Marie Poláčková spoustu krásných voňavých perníčků na zdobení sněhobílou sladkou polevou. A když děti zasedly k připraveným stolům, pustily se s chutí do práce. Zdobily vybrané perníčky samostatně i pod dohledem dospělého doprovodu.

V druhé části místnosti kralovalo 11 žen a kouzlilo z doneseného i nakoupeného materiálu vánoční adventní věnce rozdílné velikosti i krásy. Pospojovaly přírodní i umělé motivy svým uměním v obvyklé vánoční symboly, které provoní a zjemní naše domovy.

 

KLUBOVÁ ČINNOST

Na svých pravidelných pondělních setkávání v klubu v kulturním domě jsme letos, mimo jiné, ušili 120 ks barevných květin pro členky k MDŽ,15 párů návleků pro Stacionář seniorů v Sokolově,rozpárali mnoho svetrů a upletli ponožky do tomboly. Nyní připravujeme dárky pro MDŽ příštího roku.

 

A CO NÁS ČEKÁ TEĎ?

11.12.2013 – Česko zpívá koledy na náměstí u stromečku s pouštěním lampionků štěstí a vánočním cukrovím a vínem v kulturním domě.

21.12.2013 – Nadílka a zpívání koled u Krále smrků v Mar.Lázních , kam pojedeme vlakem v 9.26 hodin.

1.1.2014 – Novoroční výstup na Zelenou horu v Chebu s dobrou novoroční polévkou a mnoha přívětivými a stejně naladěnými lidmi. I tam jedeme vlakem v 9.26 hodin z Plesné.

 

NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA

Po společných přípravách s panem Stulákem z Chebu se nás 49 vydalo 14.9.2013 autobusem na odpolední představení Naši furianti do Národního divadla do Prahy. Prosluněnou sobotou jsme zvládli samostatné vycházky Prahou ,posezení u kávičky, prohlídku prostor jmenovaného divadla a herecky kvalitně obsazenou a zahranou klasiku . Užili jsme si spokojený kulturní den.

 

HLAVIČKOLÁMÁNÍ

Už tradiční podzimní akce proběhla v Plesné dne 21.10.2013 za účasti 20 zájemců a luštitelů v klubovně kulturního domu . Řešili jsme hlavolamy, luštili křížovky, sudoku, osmisměrky, zodpovídali soutěžní otázky. Hodně jsme se nasmáli a zavtipkovali u dobrého pohoštění.

Stejné podvečerní setkání proběhlo ve Skalné ve sportovní hale dne 6. 11. 2013. Přišlo se pobavit a lámat hlavičky 23 účastníků. Tady hlavičkolámání spojili s velkým mlsáním – 12 šikovných pekařek připravilo rozličné sladké dobrůtky, kterým jsme pochopitelně neodolali.Pro naše mlsné jazýčky připravily pekařky – Lidlová Amálie, Šebková Marie, Cízlerová Jana, Borkovičová Hana, Kusková Josefa, Uzolová Karla, Cízlerová Arana, Heilkovvá Dáša, Cízlerová Jana /druhá/, Hoyerová Hana, Koprušťáková Věra, Nejedlá Alena. V závěru všeobecného snažení přišla pozdravit přítomné i starostka města.

Pro luštitele v obou městech bylo letos připraveno překvapení v podobě hodnotných knižních cen. Pěkné, nové a hodnotné publikace daroval naší organizaci Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o. se sídlem V Celnici 1031/4 v Praze 1, zastoupený panem Lubošem Beniakem, jednatelem společnosti a podpořený darovací smlouvou ze dne 26. 8. 2013.

Tato chvályhodná aktivita byla iniciována paní Simonou Menyhertovou z Plesné, která ve zmíněné organizaci pracuje. Zaslouží naše velké poděkování a uznání.

 

PODĚKOVÁNÍ

Ráda píši ještě i o další potěšující zprávě. Na naši adresu přišel dopis z DIAKONIE BROUMOV , kde nám ředitel V.Králík píše:

„Vážení, chceme Vám všem tímto upřímně poděkovat za mimořádný sběr použitého ošacení, hygienických a čistících prostředků na pomoc lidem, kteří byli postiženi letošními povodněmi.“

Odvoz nasbírané pomoci byl uskutečněn 27.6.2013. Všem Vám moc děkujeme. Sběr provádíme i nadále.Třídění a přípravu přinesené textilní pomoci skvěle zařídila a k odvozu připravila Hana Merhautová.

 

PRÁCE VÝBORU

Celý rok se výbor podílel na mnoha naplánovaných akcí. Každá členka výboru měla na starosti svoji skupinu členů, které vždy o dění, konaných akcích i zájezdech informovala. Výbor pracoval v patnáctičlenném složení:

Stadtlerová Jana – předsedkyně, koordinátorka

Bláhová Jitka - místopředsedkyně, zapisovatelka

Uzolová Helena – účetní, pečení

Merhautová Hana – charita,spoluorganizátorka akcí

Pospíšilová Vítězslava – sport, kultura, zájezdy,klub, administrativa, příspěvky do novin a na webové stránky města, vedení písemné kroniky

Poláčková Marie – pečení, perníčkování

Koprušťáková Anna – pečení

Banutová Jana – hudba, pečení

Uzolová Karla - zástupce Skalná, pečení

Borkovičová Hana – zástupce Skalná, pečení

Glazerová Anna – pečení

Glazerová Anna – zástupce Křižovatka, V.Luh, pečení

Hoyerová Marie – zástupce Lomnička , spoluorganizátorka akcí v Lomničce

Dyčková Margitra – zástupce Lomnička , spoluorganizátorka akcí v Lomničce

Solařová Marta – zástupce Vojtanov, pečení.

 

PODHAJSKÁ 2013

Ještě než jsme mohli začít obdivovat barevný podzimní kolorit okolní přírody i našich zahrádek a lesů, vydali jsme se načerpat sílu, překonat své neduhy a upevnit zdraví do dalších měsíců do minerálních pramenů v Podhajské. V obsáhlých zavazadlech  se vedle převážně teplého oblečení choulily potřebné plavky a ostatní lázeňské titěrnosti.

Po překonání naší úžasné dálnice D1 jsme překročili státní hranici se slovenskými sousedy a řidič nás úspěšně a bezpečně dovezl až na místo k novému ubytovacímu komplexu s krásným dievčenským menom – Andrejka.

Ochotný majitel ubytoval jeho první autobusový zájezd v pečlivě zařízených pokojích s balkony, kde jsme spokojeně a pohodově celý týden bydleli. Po dvou poněkud chladnějších a větrnějších dnech jsme si pak po celou dobu užívali krásných horkých dní s dostatkem sluníčka a na svetry nebo mikiny ani nesáhli.Přijeli jsme pohodoví, opálení, vysmátí . A zdravější! Všichni jsme byli dostatečně umravnění, dodržovali vodní i pitný režim s důkladným koloběhem všech tekutin v těle, vydrželi pravidelné střídání horké i chladné vody v bazénech i zdravou slovenskou stravu v mnohých stravovacích zařízení.

Bylo nám tam fajn!!!! A jedeme zase příští rok.

 

HRAČKY NAŠEHO MLÁDÍ A NAŠICH DĚTÍ

Pro minivýstavku na výroční členskou schůzi SPCCH v roce 2014 bychom rádi sehnali několik těchto exponátů nebo Vašich fotografií s dobovými hračkami / i Vašich dětí s hračkou / . Pokud máte nebo seženete u svých známých něco zapomenutého, přineste do prodejny Natura – označte jménem a adresou. Vše v pořádku vrátíme. Děkujeme za vstřícnost a pomoc.

 

PLESENSKÝ PŮLMARATON

Na 3.ročník této akce se připravily i naše pekařky, které napekly spoustu dobrot a v sobotu 28.9.2013 přišly prodávat na start k místní hasičské zbrojnici, aby odměnily přítomné běžce, cyklisty i turisty sladkou tečkou , kávou a čajem. A že se to podařilo, svědčily úplně prázdné podnosy,tácy a mísy po ukončení půlmaratonu. Všem pekařkám, prodávajícím i spoluorganizátorkám patří poděkování a uznání od zúčastněných i výboru SPCCH.

 

KLUBOVÁ ČINNOST

Od  16.září se opět scházíme v kulturním domě v klubové místnosti na společné akce. Vždy od 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.

 

Ne každý může psát básně, ale mezi květinami je prožije každý….

Tento citát Václava Renče jsem si vypůjčila k  povídání o zájezdu do Čimelic.

Jednou za dva roky koncem srpna již tradičně rozkvete tato malá obec na Písecku stovkami květů. Letos ve dnech 22. až 25.srpna se konal jíž 30. jubilejní ročník Výstavy květin, zahradních doplňků, drobného zvířectva a ochrany přírody Čimelice 2013. Slavnostní otevření provedl hned ve čtvrtek Ing.PhDr.Zdeněk Hajný, autor obrazů v expozici Květiny ve vesmírů. Čekaly na nás překrásně aranžované živé květy různých druhů a barev, gladioly, jiřiny, lilie, hrnkové a balkonové rostliny, letničky, trvalky, kaktusy, masožravé rostliny, exotické květy, sukulenty, skalničky a mnoho jiného co potěšilo oči i ducha každé zahradní fanynky. A vše dokonale naaranžované. Návštěva výstavních prostor byla velkým zážitkem. Na upravených plochách byla znát pečlivá a citlivá práce zahradníků a zahradních architektů. Hýřivá záplava barev,  různých doplňků z keramiky, kovu, dřeva, bižuterie i námětů z mnohých žánrů umění nám poskytovala mnoho příležitostí k inspiraci pro vlastní tvořivou činnost na zahrádkách doma. Mnozí z nás nestačili fotografovat jednotlivá zákoutí vtipně a zajímavě doplněných zahradními prvky nebo i obyčejnými botami různých velikostí vhodně připevněných ke květináčům.

Originalita obrazů  Zdeňka Hajného, uměleckých fotografií Libora Šejny a Květinová slavnost Martiny Krátké zaujala spolu  květinami rozmanitých tvarů i barev a exotiky. Úsměvné a něžné byly i výrobky studentů keramické školy z Bechyně a keramického kroužku základní školy v Čimelicích.

Samozřejmostí byl i stánkový prodej – široká nabídka ve všech možnostech. Rostlinný materiál byl doplněn množstvím nejrůznější keramiky, proutěných výrobků, sušiny, osiv, cibulovin , dřevin, trvalek a zahrádkářských potřeb.

Velmi šikovné ruce použily několik tisíc nejrozmanitějších květů k vytvoření nádherné podívané i  k pohlazení po duši. Pestrá paleta barev, překrásné vazby přijatelné počasí nám přinesly radost,pohodovou náladu a příjemný  nezapomenutelný zážitek v pátek 23.8.2013

foto

A trochu teorie proč navštívit výstavu květin v Čimelicích: jedná se o naprosto unikátní akci, kdy se areál obyčejného zahradnictví během léta přemění na výstavní areál, který za 4 dny navštíví 25 tisíc návštěvníků. Zahradnické prostředí dodává výstavě netradiční atmosféru.Akce je oceňována u odborné i laické veřejnosti.Hodnoceno je zejména kvalitní a umělecké zpracování květinové části výstavy a také široký výběr zahradnických produktů od pěstitelů z celé České republiky. Výstava květin má dlouholetou tradici, která sahá až do 60.let 20.století. Výstavu každé dva roky připravují desítky profesionálů i nadšených amatérů. Na výstavě jsou pouze prověření prodejci, kteří nabízejí své produkty z oblasti zahradnictví, květinářství, lidových řemesel i odborné literatury.

Tak mějte chuť za dva roky se tam podívat. Stojí to opravdu za to.

 

 KLUBOVÉ AKCE

V nově zřízené klubovně v kulturním domě jsme se od ledna do května sešli 15x. Pro MDŽ jsme ušili 130 barevných ozdobných květin, barvili jsme skořápky a připravovali dekoraci pro velikonoční skořápkovník, párali staré pleteniny a pletli společně teplé ponožky, pozvali si kolegyni z Dolního Žandova paní Milenu Kudrhaltovou, která nás seznámila s technikou patchworku a předvedla některé své výrobky i postup práce. Z Chebu k nám jeden pondělní podvečer zavítaly Chebské krajkářky, aby nám předvedly své umění, vyžadující obrovskou trpělivost a velkou zručnost u práce s jemnou krajkou. Zároveň nás seznámily i s dlouholetou tradicí paličkované krajky v Krušných horách, které jsou po Itálii a Nizozemí třetím místem v Evropě, kde se krajky začaly paličkovat a vyráběly se různé druhy. Občanské sdružení Krušnohorská krajka se sídlem v Karlových Varech dnes sdružuje krajkářky nejen z této oblasti, ale i z jiných míst. Pořádá pravidelná setkání, organizuje výstavy, kurzy, krajkářské dovolené a spolupracuje s krajkářkami z německé části Krušných hor. Při dalších setkáních v klubovně jsme realizovali naše ruční práce a setkali se na besedě o Kubě. Dále jsme připravovali aktivity pro rekondiční pobyt v Jiřetíně, turistické výšlapy a nebo si jen tak povídali.

 

STŘÍPKY A POSTŘEHY

Květinový den – bylo prodáno 338 ks květinek měsíčku lékařského pro Ligu proti rakovině a vybráno 7 219,- Kč.

Plesenský výšlap – jako partneři této akce jsme se podíleli na přípravě občerstvení na startu a v cíli. Peklo 9 pekařek, prodávaly 3 ženy, průvodce v kostele v Lomničce 2 ženy, evidence na startu a v cíli 1 osoba.

Plesenský jarní jarmark – Prodej pečiva v kulturním domě zajistilo 5 prodávajících, peklo 38 pekařek.

Zájezd Říp – od města Plesná jsme získali dotaci ve výši 6 000,- Kč na tuto akci. Účastníkům zájezdu se vracelo 120,- Kč z platby zájezdu.

 

REKONDIČNÍ POBYT  V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU

Okresní výbor SPCCH zorganizoval rekondiční pobyt v Lužických horách v Jiřetíně pod Jedlovou. V květnu jely dva turnusy, na září je připraven ještě jeden. 26 našich zájemců jelo v termínu 24. - 31. 5. 2013.Společně jsme objevovali pohádková zákoutí okolních Lužických hor s pověstmi, postavičkami kladnými i zápornými, potkávali se s lidmi v tajemných neznámých místech panství Tolštejnského a uctívali kult krásné zachovalé přírody. Na svých toulkách a výšlapech jsme potkávali věkovité stromy různého stáří, vzhledu a druhu se zachovalou staletou energií, úchvatnou jarní přírodu s množstvím právě kvetoucích luk, keřů a stromů, předhánějících se v rozličné barevné kráse a vůni, úpravnost zahrádek a estetiku různorodé dekorace v nich. Oceňovali jsme scenérii a malebnost mnoha chaloupek lužické architektury a zachovalých nebo renovovaných podstávkových domů, které skýtají pohodlný dům pro život i práci a řemesla.

Vyšlápli jsme Jedlovou horu /třetí nejvyšší vrch Luž. hor/, Tolštejn/zřícenina hradu/, Křížovou horu , další vršky a ponejvíce dostatek louží a loužiček.Užili jsme si kapky shora, zdola i zevnitř. Všemi smysly jsme ohodnotili regionální potraviny, intenzivně ochutnávali sladké dobroty v místní cukrárně, pekárně a kozí farmě. Koupání v bazénu ve Varnsdorfu jsme nakonec omezili jen na přirozenou, ale pořádnou sprchu ze samotného nebe. Zato nám pěkné slunečné počasí vyšlo na celodenní výlet po blízkém okolí, při kterém jsme s ochotným řidičem autobusu navštívili Rumburk, rozhlednu Dymník, Starou hospodu, Panskou skálu, Nový Bor, Kamenický Šenov. Rozhýbávali jsme tělo rozcvičkami, rekondičními cviky, relaxacemi, masážemi svalů vnějších i vnitřních. Každý večer byl připraven „nespolečenský večer“ v maskách se soutěžemi, hudbou, vtipy a veselím v dobré a soudržné partě.
V klidu přírody jsme vychutnávali pocity volnosti , nicnedělání, vnímali a poslouchali každodenní kakofonii ptačího zpěvu.
A i když sluníčko nebylo venku na obloze, našli jsme ho jinde. Ve veselé písničce, společných rozpustilostech a hrátkách, bujarém smíchu, zajímavé knížce pana Fouska a především ve skvělých lidech vedle nás.
To nejhezčí slunce je přece jenom v nás a je na nás jak ho rozsvítíme a čím zahřejeme. Pak i ten déšť má své kouzlo a čistou vůni a vůbec nám nevadí. Máme chvilku času pro druhé. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravě a průběhu rekondice patří poděkování.

 

                     DEN  STARÝCH DOMŮ, NIK A KARTUŠÍ

V duchu latinského „Carpe diem!“ /Užij si dne!/ si vyjelo 10 zájemců na procházku starým centrem Chebu, aby si neděli 9.4.2013 opravdu užilo.
Za slovního doprovodu, uložených úkolů a hádanek, jsme našli a obdivovali všechny umístěné niky a kartuše, které byly doposud umístěné na vybraných starých domech. Ocenili jsme volbu námětů, materiálu i různorodost zpracování a v závěru našeho putování vyhodnotili 3 nejhezčí niky dle našich pocitů.

 

KŘESADLO – CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI

V pátek 19.4.2013 pořádalo Mateřské centrum Karlovy Vary v sokolovském Klášterním kostele sv.Antonína Paduánského již 7.ročník udílení symbolických cen za dobrovolnickou činnost v roce 2012 pod názvem :  

Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
 

Devítičlenná porota vybrala z 23 přihlášených a nominovaných dobrovolníků vyhrávající pětici oceněných tepaným kovovým a funkčním křesadlem.
Jeden z nominovaných byl také výbor MO SPCCH z Plesné, pracující pro 166 člennou organizaci, pro kterou i v loňském roce připravil mnoho různých aktivit a akcí. Deset členek výboru se zúčastnilo v páteční podvečer slavnostního vyhodnocení s udílením cen, kulturním programem a rautem v prostorách krásného objektu. Na tuto akci, oceňující dobrovolnou činnost pro organizaci SPCCH v Plesné jsme si pozvali i starostu města a prožili pohodový večer mezi mnoha dobrovolníky, kteří působí v různých oblastech činností, pomáhají lidem nebo svému okolí a oceněním jejich práce je právě i Křesadlo - symbol jiskřiček dobra a lidství. A i nám bude udělený diplom připomínat, že k nim právem patříme. 

 

CO MOHAMEDU MEKKA,TO ČECHU ŘÍP

Toto heslo nás uvítalo po výstupu na horu Říp, kam jsme se vydali na zájezd 26.4.2013. V nádherný teplý a slunný den se jelo 49 nadšenců podívat na srdce národa českého, středočeský Olymp – horu Říp, kam by měl každý Čech alespoň jednou vystoupit a kde mnoho z nás zatím nebylo. Už cestou jsme si společně zopakovali základní pověst o výstupu Slovanů na toto místo a vzniku země České, přesvědčili se o tom, že Podřipsko oplývá spoustou malých divů a    skrývá nějakou pamětihodnost či tajemná zákoutí.K příjemné náladě přispěla i mnohde už rozkvetlá příroda a obdivuhodná krása prostředí Roudnicka a Českého středohoří.
Na samém vrcholu hory Říp, tyčící se ve výšce 455,5m nad mořem nás po výstupu čekala románská rotunda sv.Jiří a sv.Vojtěcha, kde jsme byli informováni o historii i současnosti této národní památky. Hora patří šlechtickému rodu Lobkowiců, rotunda je církve.
Každoročně, nejblíže svátku sv.Jiří se v obci Krabčice u paty hory Říp koná Svatojiřská řípská pouť, kterou jsme měli možnost také navštívit a patřičně si ji v její velikosti užít a vychutnat. S mnoha různorodými zážitky a unavenýma nohama jsme se vraceli domů. Vládla pohoda, dobrá nálada, vstřícnost a umravněnost všech účastníků zájezdu.
Pro nemocného Radečka Neuschla z Plesné jsme mezi přítomnými vybrali finanční příspěvek ve výši 2.417 Kč. Všem moc děkujeme za pomoc!
Poděkování zaslouží organizátoři výletu i ochotný a vstřícný řidič.

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Naše první setkání  v roce 2013 se uskutečnilo již tradičně v sále kulturního domu za účasti 103 přítomných a hostů dne 2. února 2013.
Vedle zhodnocení všech akcí, činností a práce jednotlivých členek výboru v roce uplynulém a předložení návrhu akcí pro rok letošní se uskutečnily volby výboru místní organizace. Velice pěkně a nápaditě byla připravena výstavka fotografií z našich akcí v uplynulých letech, kterou se mohli přítomní potěšit a zájemci si mohli vybrané fotografie zakoupit. K tanci, poslechu i obveselení zahrála hudba Duo Plachy a zatančil taneční soubor Trnky, brnky. V průběhu odpoledne bylo vybráno 2.100 Kč na veřejnou sbírku „Léčba pro Jakoubka“ do Hazlova, za kterou výbor děkuje. Finance byly předány OÚ v Hazlově. Výbor naší organizace bude pracovat v patnácti-členném složení.

                      MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Za všeobecného veselí s doprovodem hudby se vydal průvod masek 9. 2. 2013 na svoji každoroční pouť plesenskými ulicemi.  I mnoho našich členek a členů si připravilo nápadité masky a vydalo se pobavit a obveselit přihlížející diváky na chodnících. V chladném, ale slunečném dni přišly vhod tance pro zahřátí na  třech zastávkách, teplé nápoje z dílny „Egypťanů“ na doprovodném voze a nabízené koblížky a cukrovinky. Při vyhodnocování masek v sále Českého domu byly skupinky našich členek opět úspěšné. První a třetí místo je naše, ale skvělí byli všichni, co dokázali překonat sami sebe. Těšme se na nové nápady příští rok a všem za letošek děkujeme.

 

                      OSLAVA DNE ŽEN

Společné setkání proběhlo 9. března 2013 v sále restaurace v Křižovatce, který nám starosta obce opět pronajal bezplatně. Celé odpoledne provázela hudba  Duo Plachy a tři tanečky nám předvedl taneční soubor Trnky, brnky. Přivítali jsme mezi námi hosty z Parlamentu ČR, MěÚ Plesná, KÚ Karlovy Vary a KSČM. Kolem 88 zúčastněných se pobavilo i při  velmi bohaté tombole. Vložené ceny od členů organizace a sponzorů potěšily mnohého z nás.
Členky výboru na klubových akcích v kulturním domě ušily pro každou ženu ozdobnou barevnou květinu a spolu s voňavým mýdlem ji předaly. Určitě pak potěšil pohled do sálu na nazdobené obdarované. Motivující veselé skladby různého žánru kapely Duo Plachy vtáhly na parket téměř všechny přítomné.Ve víru tance i společné zábavy se nám zdálo, že odpoledne uběhlo moc rychle a zajištěný autobus pro nás přijel moc brzy. Výborné „knedlo, zelo, vepřo“ a řízné pivečko korunovalo oslavu.
Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na dobré přípravě, organizaci a průběhu oslav MDŽ patří velké poděkování a uznání. A i všem přítomným a hostům. Obecnímu úřadu v Křižovatce a personálu restaurace děkujeme za přijetí, péči a pobyt. Bylo vstřícné a milé. Zase za rok!

MDŽ

 

                     ZDOBENÍ SKOŘÁPKOVNÍKU

Letos už podruhé se na náměstí v Plesné objevil náš „Skořápkovník“. V průběhu celého roku jsme nastřádali vyfouknutá vajíčka, barevné síťky a mašle, domalovali pouchy a připravili vše potřebné k vyzdobení připraveného keře na ostrůvku v centru města. Přestože kalendář ve čtvrtek 21. března 2013 ukazoval již druhý den jara, nám bylo při výzdobě pěkně zima, zábly ruce, nosy i nohy, ale úsměv, legrace a zábava nám nikomu nechyběla. Letos se s námi na tom všem podíleli i tři muži, kteří spolehlivě zastali práci ve výškách, poslušně vázali výzdobu na větvičky a vykouzlili s námi pěknou velikonoční dekoraci ve městě. Překvapivou tečkou byla sladká odměna ve formě kynutých velkokvětin s makovou, tvarohovou a perníkovou náplní, které nám s radostí upekla paní Poláčková. Všem sedmnácti přítomným zdobitelům, malérečkám, pekařce i pracovníkům MěÚ děkujeme za pomoc a těšíme se příští rok zase u Skořápkovníku. Už teď můžete doma všichni střádat vyfouknutá vajíčka a barevné síťky od ovoce, které můžete přinést do klubovny v kulturním domě. Svůj „Skořápkovník“ si ozdobily i členky naší organizace ve Skalné v úterý 26.března 2013. Stejnými symboly vyparádily vzrostlý stromek blízko jejich MěÚ ve Skalné. Součástí výzdoby byl i prodej velikonočních perníčků, vajíček a různých drobností, kterými potěšily své diváky. Také u nich nepřálo jarní teplé počasí, ale výsledek jistě těší všechny organizátorky, přispěvatele i přihlížející.

skořapovnik

skořapovník - hotovo

 

SETKÁNÍ TURISTŮ V LIPOVÉ

Deset turistů se vydalo v sobotu 23. 3. 2013 na 15. ročník Jarního setkání turistů Karlovarské oblasti do Lipové u Chebu. Společně navštívili skanzen v Doubravě a po řádném vyvětrání se přes 200 turistů z blízka i daleka scházelo v místním sále Společenského domu, kde k tanci i poslechu hrála Pralessanka. Setkávali se známí, pozdravy, povídání, taneček a veselá zábava nebrala konce. A když jsme se v podvečer vraceli domů, měli jsme dobrý pocit z pěkně stráveného dne a blažilo nás, že jsme si splnili motto – Vystup na svůj vrchol.

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:264
TÝDEN:554
CELKEM:1156629

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)