Město Plesná
Město Plesná

Rok 2016

Rok 2016

"Žádný den není špatný, když člověk není sám."
Josef Fousek

Co ve zprávičkách nebylo

VÁNOČNÍ KOUKANDA -na tu se dne 16.12.2016 vydalo 12 zvědavců a hodnotitelů vánoční výzdoby v Plesné. Prošli městem a užívali si krásné atmosféry v bohaté výzdobě domů, oken a zahrádek. Jednotlivá místa ozařovala okolí a slibovala hřejivé vánoční svátky. Hezkou podvečerní procházku jsme zakončili s voňavým kalíškem svařeného vína u námi vybraného nejozdobenějšího místa. A pak už nás lákalo teplo našich domovů vyzdobených na přicházející svátky roku.

VÁNOČNÍ KONCERT V LOMNIČCE 27.12.2016 uvítal opět i přes nepřízeň počasí hodně zájemců z řad našich členů z nichž se někteří také zúčastnili na již tradičním zpívání koled s rozhlasem při akciČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 7.12.2016u nazdobeného vánočního stromu na náměstí v Plesné.

Předadventní úsilí

Předadventní týden byl pro nás neskutečně pestrý. Nejdříve našich pár šikovných, zručných a především ochotných pekařek vybralo a napeklo drobné kousky vánočního cukroví v různých tvarech, počtu i barvě, aby na tácku pěkně vynikaly.

Na pondělním setkání v klubu se cukrové kousky počítaly, rovnaly, přehazovaly, balily a připravovaly na sobotní setkání a prodej zájemcům. Vybrané pekařky pak ještě připravily domácí štrúdly, štoly a záviny k podávané kávě při posezení v malém sále kulturního domu.

Poslední čtvrtek před adventem 24.11.16 se v tomto sále sešlo kolem 70 dětí a 35 dospělých na již tradičním „Perníčkování“ a „Adventní dílně“ s vázáním věnců i jiných ozdob do svých domovů pro adventní dobu.

Zaznamenali jsme krásnou zaujatost dětí pro zdobení předpečených perníčků, které připravila paní M.Poláčková a velké úsilí o zdařilý výsledek. Někdy stačilo i samotné ochutnávání polevy z kornoutků. Snaha dospělých směřovala ke zhotovení vlastního výtvoru s využitím přírodních i dekoračních materiálů. Výsledky potěšily malé i velké účastníky i organizátorky. Pěkné vánoční věnce budou zdobit stoly svých autorek a dětsky vyzdobené perníčky jistě přinesou radost v rodině. Pokud ovšem cestou neskončily v některém bříšku. O všechny přítomné se vzorně celé odpoledne staraly členky organizace SPCCH z Plesné.

Vyvrcholením tohoto nabitého týdne bylo sobotní zahájení adventu s rozsvícením vánočního stromku na náměstí. V malém sále kulturního domu se o pohodu, pohoštění a začínající vánoční čas postaraly opět zdařile naše členky – od tématicky

vyzdobených oken, přes ušití kostýmů pro vystupující dětské herce,přípravu prostředí, prodej pečiva a občerstvení. Všechno s úmyslem realizovat krásné voňavé

odpoledne s pohodou, setkáním, popovídáním, úsměvem. Mám za to, že se opravdu podařilo.

Při této příležitosti si dovoluji za celý výbor SPCCH:

- poslat poděkování MěÚ a Kulturnímu středisku v Plesné za ochotnou a vstřícnou spolupráci, finanční i materiální pomoc a pochopení pro naše aktivity ve městě

- děkujeme všem našim sponzorům a přispěvovatelům za jejich pomoc

- opětovné poděkování a ocenění snahy a ochoty si zaslouží všechny naše milé pekařky, které po celý rok pekly pro naše akce i akce MěÚ

- a v neposlední řadě musíme poděkovat i našim mnohým protějškům, kteří často i nečekaně, vypomáhají při některých nezbytnostech při organizaci našich akcí i při spolupodílu na akcích kulturního střediska. Bez nich by to v mnoha případech nešlo.

Výbor základní organizace přeje všem hezký advent, správnou vánoční pohodu v rodině, pevné zdraví, klid a dobré úspěchy pracovní i osobní v roce přicházejícím.

V.Pospíšilová

Skotačení seniorů

V rychle pomíjivé přírodní barevnosti a kráse podzimu se nás v sále kulturního domu v Plesné sešlo 6.listopadu 2016 přes 70 na II.Skotačení seniorů. Letos i s podzimní vílou Podzimničkou, která nás vítala nazdobená v sále a bedlivě po celou dobu hlídala každého účastníka, hudbu, vystupující aktéry pořadu i organizátorky nedělního odpoledne.

Úvod zdařile odstartovaly mladé talentované zpěvačky z našeho města Anežka Tomanová a Hana Bělohoubková.

Hlavním bodem setkání v námi vyzdobeném sále bylo vystoupení zpěvačky paní Živáčkové se sérií překrásně zvolených melodií a známých songů světové produkce. Milou a dojímavou perličkou bylo bezprostřední taneční i pěvecké vystoupení malé vnučky hudebníků, která udělala všem babičkám nevědomky radost.

K hopsání, skotačení, ploužení se, snahu o rytmické „trsání“ i tanečním kreacím různého zaměření celé odpoledne vyhrávala kapela Duo Plachý.

S dobrým pohoštěním přispěchala v pravou chvíli děvčata ze zákulisí. Vykouzlila sladké mlsání, chlebíčky, kávičku a vínko na přípitek.

V družně povídavé náladě, společném zpěvu a tanci i soustředěném poslechu utíkalo odpoledne neskutečně rychle. Úsměvy, smích a dobrá nálada svědčily o pohodě v sále.

A když černočerná paní tma zahalila zbytky podzimu, odcházeli jsme jen velmi neradi. I když s těšením se na některou příští společnou akci.

A ještě něco :

Děkujeme všem organizátorkám, výboru i dobrovolným pomocnicím na sále za nápad, přípravu i skvělou realizaci celého setkání. Poděkování patří i všem vystupujícím a hudbě.

A velký dík patří vám všem, že jste přišli! A že na vás bylo po celou dobu vidět, že se nám to společně podařilo.

Podzimnička a Vítězslava Pospíšilová

Hlavičkolámání

Jedenáct natěšených hlavičkolámačů se 10. října 2016 sešlo v kulturním domě, aby předvedlo sobě i ostatním, jak se umí poprat se zadaným hádankářským úkolem v řízené části našeho odpoledne. Podle usilovného podpírání hlav bylo vidět zapálení do luštění a zúročení přípravy. Při vyhodnocování všichni uspěli a zadařilo se i v pohádkovém minikvízu, vlastním luštění křížovek, sudoku, hlavolamů a ostatním. V závěru jsme ochutnali různé lákavé jednohubky a rádi strávili báječné tři podvečerní hodiny pospolu. Každý si odnesl pěknou cenu, kterou využije při karetních a pexesových hrátkách pod lampou doma. Bylo to fajn a zase příští podzim ahoj.

Vítězslava Pospíšilová

Naše podzimní toulání krajem

Pečlivě ukryt v těžko hledatelném lesnatém místě u Kynžvartu, obrovský a překrásný „bludný kámen“, obrostlý mechem a kapradím, nám tentokráte žádné „bloudění“ v našem toulání nepřipravil.

V proměnlivém, ale poměrně pohodovém počasí podzimu jsme zamířili hned na tři cíle ve Slavkovském lese. První zastávkou byl státní zámek Kynžvart, sídlo kancléře Metternicha a jeho potomků. V téměř dvouhodinové prohlídce dvou okruhů jsme si prohlédli reprezentativní interiéry zámku, vzácná umělecká díla, pracovnu kancléře, obsáhlou knihovnu, zajímavé dary vládnoucích osobností

i nejstarší soukromé muzeum s unikátním kabinetem kuriozit. Procházeli jsme sály , kde na nás dýchla historie i sběratelská vášeň majitelů. Uchvátila nás velká zámecká knihovna o 43000 svazcích s díly nemající u nás srovnání, sbírka posledního chebského kata Karla Hussa s rozličnými katovskými nástroji i jeho léčivými prostředky té doby a ostatní předměty, z nichž některé nemají srovnání ve světě. U posledních dveří zámeckých místností jsme se zastavili u nejcennější části muzea – dvou egyptských mumií z doby 3 500 let před naším letopočtem.

Abychom dostatečně vstřebali perfektní průvodcovská slova prohlídky, zastavili jsme se v zámecké restauraci a doplnili vše, co tělo žádalo k posílení ke zdolání nenáročného okruhu naučné stezky v Národní přírodní rezervaci Kladská ve Slavkovském lese, která byla vyhlášena již v roce 1933 a nyní o ni pečují Lesy ČR. Důvodem ochrany jsou typická vřesoviště a rašeliniště s jedinečnou florou i faunou.Rysa ostrovida jsme nezahlédli, určitě nás nenápadně pozoroval odněkud ze vzdálenějších a nepřehledných koutů rašelin

I velmi plachý pták a věrný obyvatel Kladských rašelinišť, čáp černý,

už mířil před zimou do tepla jižní Afriky. Ledňáček říční na Kladském rybníce také před námi nelovil. Škoda!

A po dobré kávičce a vynikajícím štrůdlu jsme zamířili do třetího cíle naší cesty – do parku Miniatur v Mar.Lázních. Expozice se nazývá Boheminium, podle historického pojmenování naší země – Bohemia.Při inspirativní, 1.5km dlouhé procházce, lze obdivovat hrady, zámky, technické památky, flotilu letadel českých aerolinií, historické vláčky i pohyblivé modely. Precizní práce modelářů velmi věrně odpovídají originálům, jen jsou 25x menší a je jich více než padesát. Každým rokem přibývají další.

A pak už byl před námi poslední kus cesty. S naším zkušeným a velmi ochotným řidičem jsme mířili zpátky k domovům s přesvědčením, že se zase brzy na nějaké toulky vydáme.

Náš májový výlet

V krásně rozkvetlou a slunnou sobotu 7.5.16 jsme nemohli zůstat doma. Vydali jsme se na výlet do krajiny, která od nepaměti lákala rudokopy hledající naleziště stříbra, železa a posléze i uranu.Na nic z těchto lákavostí jsme se nedali a nikdo nezačal ani kutat!!

V pěkném počasí si každý našel to, co jej nejvíce zajímalo a zaujalo – prošel si střed bývalého hornického města a poznával a okukoval jeho současnost , navštívil stálou výstavu světoznámého fotografa F.Drtikola v místním muzeu, obdivoval květinový a zeleninový trh v přilehlé uličce a našel útulnou reatauraci k polednímu obědvání. Někteří z nás si pak vyšlapali z města 400m dlouhé kryté Svatohorské schody, obnovené v roce 1993. Jestlipak je při tom úsilí taky někdo spočítal?

Odpoledne byla naplánována prohlídka baziliky na Svaté Hoře s průvodcovským slovem. Toto nezaměnitelné panorama na úpatí Brd vítá již víc než 330 let návštěvníky a poutníky. Koná se zde řada církevních svátků, akcí, mší a poutí. I nás jedna překvapila nebývalým počtem přítomných, ale i programem. Při zpáteční cestě od baziliky na parkoviště jsme pozdravili 400 let starý mohutný dub a loučili se s nádherným impozantním místem našeho výletního dne. Spolehlivou rukou na volantu autobusu nás bezpečně dovezl domů řidič M.Zakuťanský

Na podzim jedeme jinam. Moc se těšíme.

V.Pospíšilová

Děkujeme, Plesenští!

V sobotu 7. května jsme s manželem už od čtvrt na sedm stepovali u železničního přejezdu ve Františkových Lázních. Ve slunečném, ale zatím chladném květnovém ránu, jsme čekali, až se v zatáčce vynoří autobus od Plesné, který nás měl dovézt spolu s plesenskými členy SPCCH na Svatou Horu u Příbrami. Asi po půl hodině se objevila bílá maska autobusu a čekání v chladném ránu byl konec. A ještě ke všemu přijel autobus příjemně vytopený.

Příjemně utekly i tři hodiny do Příbrami. Především díky paní V. Pospíšilové, která s jistotou profesionální průvodkyně nám během cesty podávala velice kvalitní informace nejen o cíli naší cesty, ale i o místech, kterými jsme právě projížděli. Kolem desáté hodiny jsme vystupovali na náměstí v Příbrami.

Prohlídku Svaté Hory jsme měli objednanou až na 14 hodin, protože v areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami se právě konala Arcidiecézní pouť za duchovní povolání s otevřením Brány milosrdenství pro duchovní povolání, takže prohlídky areálu pro veřejnost byly odloženy na odpoledne. Ale po tříhodinovém sezení v autobuse bylo docela příjemné protáhnout si páteř a klouby prohlídkou města, případně navštívit některé z muzeí a prožít volný čas posezením u kávy. Obzvlášť když nám přálo počasí. Byl krásný, slunečný a teplý májový den.

Ti zdatnější z nás neodolali, a jako předvoj se sami vydali po proslulých Svatohorských schodech, což je zděné, zastřešené, 400 metrů dlouhé schodiště s 343 stupni. Bylo postaveno v roce 1728 podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V roce 2014 bylo schodiště opraveno a v srpnu téhož roku znovu otevřeno. My méně zdatní jsme společně kolem jedné hodiny vyjeli autobusem na plánovanou prohlídku Svaté hory, nejznámějšího a nejslavnějšího svatomariánského poutního místa v Čechách.

V půl páté jsme opustili slunečnou Příbram a vydali se domů. I cesta zpět byla pěkná, organizátorky nezapomněly ani na prodej kytiček Ligy proti rakovině, ani na významné životní výročí jedné z účastnic zájezdu.

Takže ještě jednou, děkujeme Plesenští!

Jen ještě jednu připomínku. Zorganizovat dobře zájezd sice vyžaduje značné úsilí, ale je to plně v lidských silách. Ale co to počasí? Dámy, přiznejte se, že vy máte jakési nadstandardní kontakty na sv. Petra?!

 

PhDr. Zlatuše Janovská, Fr. Lázně

BŘEZNOVÁ UŽÍVÁNÍČKA

Měsíc březen nám v organizaci SPCCH přinesl hned několik krásných zážitků a náramných užívánek.

Hned v jeho úvodu se sešlo ve velkém sále kulturního domu 107 členek a členů na společné oslavě MDŽ s bohatým programem, tombolou, občerstvením a hudbou. Sálem se nesly krásně sezpívané hlasy Luběnek i melodie v podání paní Živčákové. Taneční parket ožil předtančením souboru Trnky, brnky a veselým dováděním ostatních za doprovodu hudby Duo Plachý. Bohatou tombolou a chutným jídlem jsme „užívání si“ dovršili.

O týden později se vydalo 15 odvážných a zvědavých zájemců užívat si předjarní Chebská zákoutíčka II s návštěvou nově otevřeného Retromuzea na náměstí v Chebu. Prošli jsme si některé části historického centra města a následně se u exponátů ve zmíněném muzeu vraceli do dob našeho mládí i doby nedávno minulé – jak to, že ten čas tak rychle prchnul???

Zážitkové odpoledne skončilo u sladkých dobrot a kávy s příjemným pocitem a popovídáním.

Aby si mohli užívat i ostatní, vyzdobilo 18 nadšenců týden před Velikonocemi na náměstí v Plesné tradiční skořápkovník barevnými vajíčky a mašlemi.

Nastupující jaro zaválo 50 účastníků na skvělou rekondici do Sezimova Ústí.

A užívánky pokračovaly – pěkné ubytování v hotelu MAS, výborné jídlo, skvělá delegátka, denní kulturní program s nabídkou výletů, opečovávající a vstřícný personál, „oživující“ procedury a překrásná příroda i historická místa v okolí.

Co víc si dál přát? Snad jen, aby každé naše srdéčko nebylo před dalšími zážitky, prožitky a společnými užíváníčky nikdy „zafúkané“!

 

V. Pospíšilová

SPOLEČNÁ VÝROČNÍ SCHŮZE SPCCH

Prvním naším velkým počinem v letošním roce byla nepochybně naše výroční členská schůze, která ze přítomnosti 112 členů uskutečnila ve velkém sále kulturního domu dne 16.1.2016. V příjemném prostředí s hudbou a dobrým občerstvením jsme rádi strávili sobotní odpoledne. Společně jsme zhodnotili aktivity organizace po celý uplynulý rok 2015 a ocenili výbornou organizátorskou práci členek výboru i ostatních, kteří pomáhají při zajišťování různých prací a potřeb.

Zaslouženého uznání s poděkováním se dostalo všem našim pekařkám, které v průběhu roku na mnoha akcích pekly a svými velmi chutnými, lákajícími a vyhlášenými výrobky si získávají ocenění a pochvalu již i od mnoha zájemců mimo Plesnou.

Předsedkyně nám nastínila připravený plán akcí na letošní rok, kde vedle tradičních a již zažitých a vítaných akcí se objevují i některé nové. A pak se v družné náladě a pohodě povídalo, smálo, tancovalo i zpívalo.Voněla tu pohoda.

Naplnili jsme tak krásnou myšlenku vážit si okamžiků, kdy se vzájemně s druhými potřebujeme, kdy jsme si blízcí, kdy se můžeme rukou dotknout i pohladit a potěšit úsměvem a milým slovem druhého i sebe.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Na této akci MěKS se úspěšně podíleli i naši členové. Velkou práci odvedla paní H. Merhoutová, která pro nás připravila 34 masek do sobotního průvodu. Tak jsme mohli zaregistrovat čarodějnice, vodníky, jeptišky, čaroděje, bílou paní, doktory, houby, černouška, klauny, kněze a ministranty s vdovou a naše PLESNOVŘESKY. Všichni byli skvělí a měli chuť průvod zpestřit.Výborné koblížky napekla paní Glazerová a Plachá. Děkujeme za zážitky.

V.Pospíšilová

plesnovřeskyvodnícimasopust

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:260
TÝDEN:550
CELKEM:1156625

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)