Město Plesná
Město Plesná

Rok 2017

Rok 2017

"Věříme, že život je poklad a je třeba si jej užívat ve všech směrech."
Citát z knihy

PODĚKOVÁNÍ

Základní organizace SPCCH v Plesné děkuje všem svým členkám a členům za účast na aktivitách v roce 2017, šikovným a ochotným našim pekařkám za dobré a hojné mňamky, které v průběhu roku na naše akce upekly, organizátorkám akcí za nezištnou vynikající práci a všem našim aktivním sponzorům za dotace.

Velké poděkování výboru SPCCH míří zároveň na MěÚ v Plesné a do kulturního střediska v Plesné za celoroční vstřícnou spolupráci a okamžitou reakci na potřeby organizace při uskutečňování mnohých velkých akcí v průběhu roku a za finanční dotaci MěÚ.

Do příštího roku 2018 přejeme všem dostatek zdraví, spokojenost a pohodu, poklid a štěstíčko. Příjemné, voňavé a štědré vánoce.

V. Pospíšilová

KRATOCHVÍLOVÁNÍ

Aby nám letošní předvánoční a adventní čas pěkně uběhl, zpříjemnili jsme si ho několika pohodovými kratochvilnými akcemi – adventními dílnami s perníčkováním v kulturním domě, rozsvícením vánočního stromku na náměstí Ve Šnekách s doprovodným kulturním programem, zájezdem do Vánočního domu v Karlových Varech s návštěvou tamních vánočních trhů a koukandou na vánoční výzdobu ve Vilové čtvrti s posezením v klubu u vánočního vína. Vše proběhlo ke spokojenosti zúčastněných a přiblížilo nás to rychleji k vánočnímu dění. Ještě si společně zazpíváme koledy s programem Česko zpívá koledy a předvánoční kratochvílování bude u spokojeného konce.

 

HLAVIČKOLÁMÁNÍ

I tato již zažitá legrácka v říjnu má už své zájemce a každoroční účastníky zápolení. Letos jsme řešili pohádkový test a hráli si se slovíčky. Nikdo by nevěřil, kolik mocného úsilí jsme museli vynaložit do připraveného testu z písmenek, volby slovíček na daná písmena, řešení hlavolamů u dobře známých slov, kde to chtělo trochu fištrónu.

Zvládli to všichni a oceněním pro účastníky bylo přinesené vstupné. Letos to bylo na téma „vajíčkování“. Vše bylo dobré a nic nezůstalo. Těšíme se na příště! 

Vítězslava Pospíšilová

ŘÍJNOVÁNÍČKA - SKOTAČENÍ SENIORŮ

Na letošním „Skotačení seniorů“ se ve velkém sále kulturního domu sešlo asi 55 účastníků z řad členů SPCCH i plesenské veřejnosti. K tanci, skotačení, poslechu a zpěvu nám celé odpoledne hrála skvělá harmonikářka paní Štěříková ze Skalné. Sálem zněly krásné známé melodie s harmonikou a všichni nadšeně zpívali s sebou Jedna hezká píseň střídala druhou a nikdo se za svůj zpěv nestyděl.
Na skotačení, hopsání, potažmo nějaký taneček nebyl čas, dech musel stačit na písničky. Milé a příjemné odpolední souznění s melodiemi zanechalo v mnohých dobrý pocit a hezkou náladu.

Poděkování zaslouží všechny organizátorky na sále.

NAŠE ZÁŘÍJOVÉ VYKUTÁLENINY

Náš letošní zájezd proběhl v polovině září v podzimně vonící sobotu. Tentokrát jsme se vydali do severního úpatí centrálních Brd do Hořovické pahorkatiny k návštěvě zámku v Hořovicích. Zatímco město samé nás mnoho nenadchlo, zámek, prohlídka a zejména vysoce kvalifikovaný provázející personál, to vše bylo víc než vynikající.

Na zámku zrovna probíhaly Dny zámecké kuchyně a  celá prohlídka interiérů byla zaměřena tímto směrem. Dostali jsme vyčerpávající, velmi zajímavým způsobem podané informace o všem, co s kuchyní, servírováním, přijímáním panských hostů, ale i vlastního služebnictva souviselo. Průvodce neopomněl ani na hospodaření zámku, využívání vlastních zdrojů potravin i všeobecnou šetrnost panstva z devatenáctého a začátku dvacátého století. Zároveň jsme obdivovali nádobí, příbory, nápojové sklo, překrásná kachlová kamna a celkové vybavení jednotlivých komnat a pokojíků. Po 90 minutové procházce zámkem se nám v zámecké kuchyni od dobově oblečené kuchařky a pomocníků dostalo ochutnávky nabízených pokrmů. Leccos nám bylo známé, u něčeho jsme se neubránili poznámky a někde jsme očekávali, že nás snad pohostí zámecká paní.

Po obědě nás autobus převezl k nejlépe dochovalému českému souhradí, které je dokladem vyspělého stavitelského umění Václava IV. na Točník a Žebrák. Z přilehlého parkoviště jsme si pracně vyšlápli na hrad Točník, kde nás překvapili „Indiáni z Točníku“ s mnoha vybudovanými týpý, patřičným oblečením, různými přírodními dílnami a pohádkovými kouty. Duněním bubnů a zpěvem i soutěživými hrami v Lize lesní moudrosti překvapila i malá kuchyně s jídlem a nápoji. Akce byla připravena velmi zdařile a motivovaná na děti, kterých bylo všude dost. Ale i my jsme si užili. Po přilehlých hvozdech českých nás indiáni nikterak nehonili a přiměřeně respektovali náš prehistorický věk.

V hradním příkopu s medvědincem jsme se potkali s tamními medvědy. Zdejší občanské sdružení Nudle se zde stará o dva medvědy, Agátu a Martina, známé z televizního pořadu Méďové na cestách s panem Chaloupkou. Už patřičně vyrostli a jsou z nich pořádní mackové. Péče o ně se hradí jen z veřejné sbírky, tak jsme litovali, že nevezeme s sebou kompoty nebo med. Přispěli jsme alespoň drobností do kasičky.

Místní indiáni si ale vyčíhli náš autobus a k překvapení všech cestovatelů musel řidič odstranit na parkovišti před odjezdem problém se vzduchovým pérováním. Ale znelíbili jsme se Velkému Manituovi ještě cestou zpět, kdy nám vzlétající hejno kachen divokých parádně zaneřádilo celé přední okno autobusu.

Ale i přes všechny tyto vykutáleniny jsme se v pohodě, bezpečně a včas dostali všichni zpátky do svých domovů a krásný sobotní výletní den ukončili. Všem patří poděkování za umravněnost, dochvilnost, trpělivost a společnou pohodu.

 

VYCHÁZKA KE STUDÁNCE

Odpolední vycházku jsme si dopřáli poslední zářijový pátek. Podle pokynů na pozvánce se na místním „nádraží“ sešlo kolem padesáti malých i velkých osob z Plesné i Chebu a za doprovodu vedoucí p. uč. Jelínkové jsme posléze zdolávali hory i doliny místního pohoří. Po úspěšném pochodu jsme dorazili ke zmiňované studánce a radonovému prameni Břetislav. Došlo na poslouchání, ochutnávání i okukování malého jezírka. Nohy jsme si nemáčeli, byť to bylo lákavé. Snad příště. Nebo si počkáme na radonové lázně Plesná, které zde založí starosta města.

Zatím kvitujeme nové lákadlo k vycházkám v přilehlých lesích s pěknou přírodou, klidem a tichem.

Vítězslava Pospíšilová

PRÁZDNINOVÁNÍ

Ani v krásných prázdninových chvílích jsme nezapomněli na hezké kulturní a turistické zážitky.

Ještě v červnu se šest našich odvážlivců ze Skalné  zúčastnilo ve Františkových Lázních skvělé akce Rozchodíme civilky, kterou pořádá Centrum služeb SPCCH. Pár nadšených obdivovatelek jemných paličkovaných krajek navštívilo výstavu paní Libuše Fajtlové v chebském Infocentru.  11 členek si prošlo na akci Chebské dvorky vyzdobené dvorky, zákoutí a proluky v centru města. Prohlédly si zajímavé fotografie, obrazy, umělecké artefakty i různé umělecké dílny, ale i interiéry některých institucí, které měly při této příležitosti otevřeno. Do krásné Klášterní zahrady se některé z nás zajely zaposlouchat do tónů několika koncertů v rámci Chebského kulturního léta. Podmanivé písně a teplé podvečery vykouzlily překrásné chvíle odpočinku, klidu, nespěchání a pohody.

V polovině července jsme se rádi vydali na autobusový výlet s KČT Cheb do Lázní Kyselka. Zde jsme absolvovali návštěvu zrekonstruovaného Loschnerova pavilonu – nyní Muzea Mattoniho. V obsáhlém průvodcovském slově jsme se dozvěděli, že tento pavilon původně sloužil jako provozovna pro stáčení minerální vody. Nyní je zde řada historických dokumentů a dobových reálií, interaktivní exponáty a moderní technologie, animované projekce i původní reklamy, rozsáhlá sbírka lahví i etiket a dokonce i originály soch z původního areálu lázní Kyselka.

Kromě stálé expozice i kostýmy z televizního seriálu Já, Mattoni. Po prohlídce a řádné svačině jsme prošli naučnou stezku s prohlídkou obce a neskutečně krásnými výhledy na řeku Ohři, vlnící se v kaňonu vroubících se lesů. Ochutnali jsme pramen a ze strání zdravili proplouvající vodáky.

Příjemná byla i zastávka ve vodácké hospůdce v Dubině, kde je zastávka na občerstvení, přespání, zazpívání a zábavu.

S nám dobře známou řekou Ohře jsme se setkali opět na konci prázdnin při výšlapu ke Svatošským skalám u Karlových Varů. Tuto akci, několik po sobě plánovaných let, jsme s dopomocí tří osobních aut uskutečnili na konci srpna v krásném slunečném a pohodovém dni. Jelo nás jedenáct, dobře se nám šlapalo, povídalo i „turistovalo“. Obdivovali jsme scenérii skal nad řekou se spojenou pověstí, která se k místu váže, i dlouhodobost chráněné rezervace, vyhlášené již v roce 1933. Připomněli jsme si, kolik umělců tento přírodní výtvor inspiroval. Žulové skalní město kolem meandrující Ohře připomíná svatební průvod. K vidění jsou zde skály pojmenované podle jednotlivých členů svatebního průvodu, který podle pověsti zkameněl, protože svatebčany proměnila v kámen vodní víla z Ohře, jíž dal Jan Svatoš slib věrnosti, který porušil. A tak tam léta stojí – Svědci, Muzikanti, Nevěsta, Ženich, Páter, Tchyně, Tchán.

Příjemné výletní odpoledne jsme završili na Karlovarském letišti prohlídkou moderní stavby i mírného leteckého provozu.

Prázdniny nám utekly neskutečně rychle a jako děti jsme se vrátili do nastávajícího babího léta. Tak prázdniny AHOOOJ!

Vítězslava Pospíšilová

CHEBSKÁ ZÁKOUTÍČKA – Za lázeňským švihákem

Netradičně ve všední den 7. 6. 2017 se deset odvážných, natěšených a všehoschopných účastnic, narozených v první polovině minulého století, vydalo do mírně vzdálených Františkových Lázní pokochat se známými i méně známými, ba i neznámými kouty malebných lázní. Prvním překvapením byla výluka železniční dopravy z Plesné do Vojtanova, kam jsme se svezli autobusem, tam nás čekal vlak, který nás drkotavě dovezl do cíle naší výzkumné cesty společně s dalšími dychtivci z Německa. Další milá překvapení čekala ve Františkových Lázních. Poslechli jsme si vyprávění o historii i současnosti města a vzniku lázeňství. Po absolvování cesty z nádraží po Hlavní třídě a objevování zadaných cílů turistické náplně jsme v Miláně prošli krásný Zrcadlový labyrint a Magický válec, otevřený pro veřejnost teprve krátce. Ten zdolala každá šikovná účastnice bez zaváhání a osobní újmy. Jen za zdařilého smíchu a „nezdvořilého pokřikování“. Trochu horší to bylo s pitným režimem lázeňských pramenů – ten se u mnohých nekonal, neboť lákala spíše kavárenská nabídka kavárny Illusion. A vyhlížený švihák také nikde nečekal, nebo jsme o něj nezavadili. Škoda! Snad příště. I přesto jsme si středeční dopoledne užili velmi zdařile. 

Vítězslava Pospíšilová

KVĚTNOVÝ VÝLET

Letošním tradičním májovým cílem se nám stal Sředočeský kraj a město Benešov v jeho jihovýchodní části.

V pěkném, na výlety stvořeném ránu 20.května  nastoupilo postupně na daných stanovištích 48 přihlášených a natěšených účastníků do nám již známého autobusu s vlídným a ochotným řidičem M.Zakuťanským. Podle usazení mnohdy už i na svá obvyklá místa.

Okresní město Benešov nás uvítal sluníčkovou pohodou a rozjásaným zaplněným nádvořím tamního pivovaru Ferdinand, kde se konala velká kulturní akce Víkend s Ferdinandem ke 120 výročí založení Františkem Ferdinandem dÉste. Součástí sobotní akce byla výstava veteránů značky Škoda a Tatra a motocyklů. Kapela se zvláštním názvem „Ruce,nohy“ pěkně vyhrávala retro i country návštěvníkům k ochutnávce všech 7 druhů vyráběných piv. Také jsme ochutnali. Po prohlídce centra města nás čekalo odpoledne s romantickým zámkem Konopiště.

Absolvovali jsme objednaný okruh v zámku, jehož interiéry nám přiblížily život v době panování Františka Ferdinanda dÉste s velmi zdařilým průvodcovským slovem mladých průvodců .Pak si každý zvolil prohlídku doplňkových expozic. Pokochal se nádherou velkého parku , kde jsme v poklidné procházce obdivovali vzrostlé stromy, cizokrajné keře, nahlédli do skleníků a poseděli u kávičky a koláčku, někdo i s pivkem. Žasli jsme nad nádherou obrovské růžové zahrady i když ještě nekvetla a hlídali ji drzí pávi. Nakoukli jsme do výstavy k 300 letům narození Marie Terezie, která je k tomuto výročí nově otevřena a prošli i mnohá jiná zákoutí . Vyzkoušeli jsme turistický mikrovláček, který nás provezl parkem z centrálního parkoviště k zámku, aby nohy tolik nebolely.

Jen zámecký méďa Jiří někde spokojeně chrupal a nedbal na atraktivní tradici chovu medvědů v zámeckém příkopu, která je stále udržovaná už od dob výše jmenovaného arcivévody a odmítal se představit západočechům. U autobusu jsme se sešli disciplinovaně včas, abychom se po pěkném dni vydali zpět k domovu, kam nás spolehlivě dovezl pan řidič.

Některé zajímavosti z výletu:

- přídomek dÉste získal arcivévoda již jako desetiletý, když zdědil velký majetek po svém příbuzném z Itálie za podmínek , že přídomek  bude užívat

- svoji milovanou ženu Žofii Chotkovou si na svém otci František Ferdinand „vyvzdoroval“, ale nesměla ona ani jejich děti užívat žádný císařský titul

- arcivévoda byl vášnivým lovcem a sběratelem trofejí, svědčí o tom velká sbírka na zámku s pečlivou evidencí

- pokračoval v tradici chovu medvědů na Konopišti, v současné době se chová vzácný druh medvěda ušatého himalajského

- na expozici jubilejní výstavy k 300 letému výročí narození Marie Terezie se podílel kurátor Jindřich Forejt,bývalý šéf Protokolu Pražského hradu, který sestavil rodokmen císařovny a výstavou také provází

- prapraprapravnuk císařovny Marie Terezie,Ferdinand Zvonimír je úspěšným rakouským automobilovým závodníkem ve formuli 3 – jeho cílem je kokpit formule 1

- k rodákům města Benešova patří spisovatel Jan Noha, poslanec Václav Krása, olympionička Jitka Bartoníčková, zpěvačky Monika Absolonová a Aneta Langerová

- sladovna a pivovar Ferdinand , který založil sám arcivévoda, funguje s menšími změnami v technologických zařízeních  do dnešní doby. Ročně tato ryze česká firma vyrobí 25.000hektolitrů piva.

Malé interview z výletu:

Na otázku: Co se mi dneska nejvíce líbilo, odpověděli dotázaní:

- nejvíce nás zaujalo vybavení zámku, nádherné lustry, zdobená kachlová kamna, množství trofejí

- užila jsem si jízdu turistickým mikrovláčkem, ochotou jeho obsluhy, trochu mě zklamalo město

- moc se mi líbila akce k výročí založení pivovaru Ferdinand s výstavou naleštěných veteránů

- vedle nádhery zámku a zámeckého parku se mi líbilo ve městě dostatek různých obchodů s  pěkným výběrem zboží, levné a chutné jídlo v restauracích                     

                                   Tak neváhejte, stavte se a podívejte i vy -stojí to za to!

JEDNODUCHÁ POTĚŠENÍ

Ještě v předjarním čase jsme si užili první potěšení. K tradičnímu setkání u příležitosti oslavy MDŽ se dne 11. 3. 2017 sešlo v sále kulturního domu kolem 90 účastníků. K tanci i poslechu zahrála kapela Duo Plachý, program nám zpestřila svým krátkým vystoupením skupina Trnky brnky a dívčí taneční mažoretkové duo z Křižovatky. Součástí potěšeníčka byla bačkůrkovaná, které se ale zúčastnilo jen velmi málo přítomných, které si nezapomněli vzít s sebou netradiční sálovou obuv v podobě bačkor různého typu i formy. Přesto bačkůrkovaná přehlídka neměla chybu. Občerstvení obstaraly šikovné členky výboru.

 

SKOŘÁPKOVNÍČEK

Aby ani letos nezůstalo plesenské náměstí na Velikonoce neozdobené, scházely se členky SPCCH v klubu MKS, kde se s potěšením malovalo, zdobilo a připravovalo vajíčka na zdobení stromečku na obvyklém místě. Skořápkovník byl v pěkném slunečném počasí nazdoben v pondělí 10. dubna. Dvanáct snaživců stíhalo potom ještě společnou fotku před přicházejícím větrem. Vydrž, stromečku!

 

SOBOTNÍ ZÁŽITEK

Při procházkách naším městem jsme narazily na pěkný plakátek, umístěný v nově zřízených zasklených infovitrínkách, který zval na zajímavý Víkend s historickými řemesly na statku č. 8 v Nové Vsi u Křižovatky. Program sliboval mnoho poučného i mlsného. A tak jsme se v sobotu vydaly za čeládkou řemeslnou a Ateliérem Arrigos na zmíněný statek, abychom uzřely vše na vlastní oči.

Skutečnost předčila očekávání. Hned na mlatě stodoly nás uvítala tančící skupina v dobových kostýmech s hudebním doprovodem pištce a bubenice s keltskou hudbou, lukostřelci, kovář u výhně s výrobou polotovaru nože, přadlena s vřetánem ovčího materiálu, síťováním, tkaním, výrobou dobových šperků, textilních šňůrek a mnoho dalšího.

Aktéři v dobových kostýmech a příjemné prostředí na statku – stodola, kovárna, hráčské doupě, středověká kuchyň, světnice, sklípek – nás perfektně a trefně přenesli do dob dávno minulých.

Výstavky a středověké tržiště umocnily kouzlo prožitku a umožnily něco zvláštního za dnešní peníz získat. Medovina, svařák a teplé nápoje zahřály tělo i duši v chladném únorovém počasí. V hráčském doupěti jsme ochutnaly dobrý čaj a úžasnou buchtu, ale karban a vrchcáby odmítly. V teple zvláštní světnice se nám najednou zdálo, že mnohá řemesla nám nejsou tak vzdálená. Mnohé z viděných ručních prací jsme znaly a v mládí samy zkoušely a uměly. Že by ta doba nebyla tak dávná – nebo, že by???

Bylo to pěkné odpoledne, organizátoři, vystupující i návštěvníci vypadali spokojeně a pohodově. Jak jsme vypátraly, byl to již 2.ročník této předjarní akce na statku a my už se těšíme na další. Určitě k Vám, ochotná čeládko řemeslná, moc rády zase zavítáme.

 

PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

V posledním velmi mrazivém lednovém týdnu se na každoroční výroční členské schůzi dne 28. 1. 2017 sešlo 104 účastníků ve velkém sále kulturního domu v Plesné, aby dokázali, že to správné užívání života zahájí hned na začátku roku. Společně si vyslechli co všechno se zdařilo v roce minulém a co nás čeká letos. Hosté z MěÚ Plesná /starosta a místostarosta/ ve svých vystoupeních hodnotili kladně naše celoroční aktivity i vzájemnou spolupráci s MěÚ i Kulturním střediskem v Plesné. Předsedkyně ZO poděkovala všem aktivním členům za ochotu, vstřícnost a snahu pomáhat s organizací veškerých akcí, několikerému pečení v průběhu roku schopným a obětavým pekařkám a celému výboru ZO za loňské výsledky i ne vždy snadné zajištění některých organizačních prvků.

Nechybělo tradiční vyhodnocení turistů.

Abychom nezůstali bez pohybu, hrála nám celé odpoledne hudební skupina „Duo Plachý“ a mnohé hudební žánry zvaly na parket ukázat, co jsme ještě nezapomněli. U občerstvení se snaživě a pilně otáčely členky ze Skalné s různou ochotnou dopomocí mnohých jiných.

Doprovodnou akci byla „Kabelkománie – aneb retro-společenské doplňky našeho mládí“. Výstavka byla v sále, sešlo se dostatek exponátů, bylo na co koukat, nad čím debatovat, či žasnout i co si na závěr vybrat a spokojeně odnést.

Kabelkománie

A tak, přestože mráz venku zlobil, nám bylo všem fajn a bohatě jsme si užívali první společnou velkou akci v duchu letošního motta – ve všech směrech. A naplnili jsme i loňský citát Josefa Fouska - „ Žádný den není špatný, když člověk není sám“.

I nadále stále probíhá sběr textilu a plastových víček, je vedena písemná kronika organizace a doplňovány www. stránky. Do Chebského divadla jsou opět zakoupeny lístky na seniorská úterní představení s autobusovou dopravou.

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:264
TÝDEN:554
CELKEM:1156629

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)