Město Plesná
Město Plesná

Rok 2018

Rok 2018

"Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme."
Seneca – římský filozof 
   

Návštěva v Nedoklubku

Několik z nás v letošním roce napletlo a naháčkovalo pro nestátní neziskovou organizaci podporující předčasně narozené děti a jejich maminky různé čepičky, ponožky a rukavičky. A nyní nastal čas je předat. V Kraslicích nás přijala dne 13. 11. 2018 paní Veronika Hřebejková, krajská koordinátorka Karlovarského a Plzeňského kraje ve velmi útulném zařízení, nazvaném Šnek. Při naší návštěvě nám vysvětlila práci výše uvedené organizace a zasvětila nás do problematiky předčasně narozených miminek a jejich maminek. Neformální povídání bylo velmi zajímavé a překvapující. Paní Veronika byla velmi přesvědčivá, neboť si vše sama zažila při předčasném narození vlastních dětí. A to hned dvakrát! Náš vstřícný dar byl předán v krásném prostředí a pro velmi užitečnou věc. I když jsme se někdy netrefili do velikosti čepiček, ponožek nebo rukaviček, bude vše využito. A stihli jsme to před Světovým dnem předčasně narozených dětí, který připadá na 17. listopad. /viz příloha – Dopis pí Hřebejkové/

V průběhu rozhovoru jsme se dozvěděli, že počet předčasně narozených dětí neustále stoupá a nyní je to u nás alarmujících zhruba 9% z celkového počtu narozených. Lékařský výzkumný tým se zabývá výzkumem příčin a prevencí předčasných porodů, je jediným v ČR.

Nedoklubko pomáhá podpořit i maminky po předčasném porodu. V současné době je vyhlášena kampaň Purpurového srdce, která vychází z projektu Mámy pro mámy – „pomáháme srdcem“. Přidat se můžete i Vy. A jak? Dozvíte se na stránkách www.nedoklubko.cz/pomoztenamsrdcem. Nebo vyrobte purpurové srdce (purpur připomíná Světový den předčasně narozených dětí) háčkované, ušité, korálkové, papírové a napište povzbuzující vzkaz pro maminku. A předejte do ZO SPCCH Plesná nebo zmíněné koordinátorce Nedoklubka. Děkujeme!

Vítězslava Pospíšilová

Nedoklub

Den seniorů

Letošní Den seniorů jsme si užili 13. října v kulturním domě ve spolupráci s kulturním centrem města Plesná. Ústředním bodem programu bylo vystoupení hosta – herečky Báry Štěpánové, která si připravila zdařile koncipovaný program pro naši věkovou skupinu. Okolo 100 návštěvníků z Plesné a blízkého i vzdálenějšího okolí si poslechlo vyprávění s prožitými historkami, prokládané písničkami našeho mládí, které si mnozí s chutí zazpívali společně s účinkující.

Bára Štěpánová

Hodinka vystoupení uběhla neskutečně rychle, sálem se nesl smích i častý zasloužený potlesk a při závěrečné autogramiádě i poděkování za příjemné vystoupení.

Následně pokračoval náš další program za doprovodu hudby Duo Plachý. Zúčastnění měli možnost se občerstvit, zatancovat si, zazpívat a prohlédnout si připravenou výstavku „Naše štěstí“ v předsálí, která byla sestavena ze zapůjčených fotografií členů a členek. Doprovodné citáty a motta uvozovaly zaznamenané vzpomínky a prožitky štěstí i různá překvapení na fotografiích, když se na snímcích našel někdo z mládí a poznával nebo i nepoznával ostatní. A tak jsme dohromady společně prožili také jeden krásný moment štěstí v pohodě a vzájemné blízkosti. Neuchopitelný. A mohli jsme si říkat, že je nám blaze, když se můžeme ohlédnout za minulým štěstím, protože to je poklad, který člověku nemůže nikdo vzít.

Hlavičkolámání

Toto podzimní setkávání už má svoji tradici. Tentokrát bylo vstupné něco slaného. Toho se sešlo! Nejdříve jsme ale museli v řízené činnosti individuálně zpracovat test s názvem Čarovná desítka. V deseti úkolech se sešla práce se slovíčky, pohádkovými postavičkami, písničkami, pamětihodnostmi. Procvičili jsme si mozečky, rozcvičili myšlenkové operace a rozchodili paměťovou složku. Jak se nám to povedlo?

Dobře, a při čtení odpovědí jsme se srdečně zasmáli i vzájemně poučili. Ve volné části se již každý věnoval něčemu jinému. Luštění křížovek, sudoku, osmisměrek, skládání obrazců, hraní her, vyprávění, vtipům i pohoštění. Dopadli jsme dobře a bylo to fajn. Příště přijďte také. 

Vítězslava Pospíšilová

Trochu kritiky neuškodí

Byla jsem účastnicí zájezdu do Ostrova, který pořádalo SPCCH z Plesné. Zájezd to byl hezký, počasí přálo a navíc byl moc hezky připraven dvojící paní předsedkyní Stadtlerovou a paní Pospíšilovou.

Co mně ale vadilo, bylo brebentění osazenstva autobusu při čtení zajímavostí z okolí Ostrova, které velice hezky připravila paní Pospíšilová. Nebylo ticho ani při organizačních informacích, podaných paní Stadtlerovou. Obojí dá hodně práce a času vše řádně připravit. A proto bychom měli my ostatní, kteří se „jen vezeme“, alespoň svou pozorností projevit vřelé díky.

Za všechny, kterým se zájezd líbil, Marie Šebková

Září s toulavkami

Také v druhé polovině letošního roku nás náš toulavý autobus vozil za různými zájmovými aktivitami. Na začátku září zavezl 47 natěšených zájemců za teplou léčivou vodou do slovenské Podhajské k načerpání sil a utužení našeho pohybového aparátu. Počasí velmi přálo, a tak jsme se měli jako u moře.

Dne 15. září jsme si domluvili návštěvu zámku v Ostrově, kde jsme obdivovali Palác princů a místní muzeum, Letohrádek a staré náměstí města. Výlet se nám podařilo ukončit za krásného počasí na Klínovci, nejvyšší hoře Krušných hor. S neskutečně dobrou viditelností z tamní rozhledny nebo z jejího okolí jsme se kochali přírodou, pohodou a zářivým sluníčkem.

Hned v neděli využilo 16 nadšenců možnosti zúčastnit se týdenního pobytu na jihomoravské Pálavě s každodenní návštěvou jiného města nebo zajímavosti v okolí. Bez újmy zvládli Lednici s minaretem, Znojmo, Kobylí, Pavlov, Pálavu, vinné sklípky, regionální zvláštnosti, zámky, muzea, přírodní krásy a mnoho jiného.

Plesenský půlmaraton

Abychom se jen bezpracně nevozili, zapojili jsme se opět do pomoci při této sportovní akci v Plesné dne 22. 9. 2018. Naše vynikající pekařky už tradičně připravili několik druhů vynikajících buchet a moučníků pro účastníky, zúčastněné členky prodávaly nebo pomáhaly na startu turistů.

Vítězslava Pospíšilová

 

pulmaraton

Náš toulavý autobus

Ani v letních měsících jsme nezůstali bez zajímavých aktivit. 15. června zamířil náš toulavý autobus do německého městečka Erbendorfu na 2. setkání seniorů, oplatit jejich návštěvu v Plesné. Město má mnoho společného s naším městem z hlediska historického, společenského i geografického. Už v minulosti se těšil zájmu panovníků, Karel IV. zde podporoval zejména hornictví a město se těšilo mnohým privilegiím. Území kolem Erbendorfu je i dnes místem s výskytem hornin a rudy, o čemž vypovídá i námi navštívené místní muzeum a velký zájem mineralogů a geologů. Byli jsme přivítáni představiteli města a po dobrém obědě seznámeni se společným zrcadlovým projektem k revitalizaci míst v našich městech s využitím dotací EU. Po prohlídce místního muzea a Bavorsko-českého parku jsme si vyslechli přehled dalších plánů a témat projektu. Jelikož má město se svým okolím bohatou hornickou minulost s bohatstvím rud a minerálů, má zájem o rekonstrukci muzea, kde by chtělo vybudovat historický přehled o geologické činnosti v minulosti i nyní a zapracovat i otázku obou národností.

Veselí nad Lužnicí

Toulavým autobusem jsme se vydali 1. července zahájit prázdniny na týdenní pobyt do jihočeského města Veselí nad Lužnicí. Pěkný zájezdový autobus se vstřícným a ochotným řidičem nás bezpečně vozil po krásných místech v okolí našeho ubytování. Při každodenních návštěvách měst jsme se kochali malebnou krajinou a úchvatnými pamětihodnostmi i úplnou obyčejností místa. Při návštěvě budějovického pivovaru nebo infocentra Temelín jsme dostali velmi obsáhlé informace od místních profesionálních průvodců, i když jsme je vzápětí zase zapomněli. Ale opětné poznání o šikovnosti českých lidí i o jejich pracovitosti a hrdosti bylo moc potěšující.

Zrovna tak jsme se rozplývali nad krásou navštívené Hluboké, Jindřichova Hradce, Českého Krumlova, Třeboně, Tábora i Veselí nad Lužnicí. Podmanivost této jihočeské lokality umocnilo i pěkné počasí, modrá obloha, poklidné hladiny rybníků a řek s milým přístupem všech lidí, se kterými jsme se setkávali. Pomyslná třešnička na dortu se nám dostala v českokrumlovském divadle na odpoledním představení Ztracený svět dle A. C. Doyleho. Nejenom, že jsme viděli moderně zpracovanou hru s neskutečnou výpravou, ještě jsme se i svezli na otáčivém hledišti několikrát za sebou.

A jak hodnotili týdenní pobyt účastníci:

Výlety – super, všechno fajn

Průvodci – mladí, skvělí, vstřícní, znalí, pohoda

Řidič – vynikající, zodpovědný, ochotný, pro legraci

Jídlo – dobré, hodně, spokojenost

Počasí – přálo až moc

Hotel – obsluha rychlá, ochotná, samá mládež

Jižní Čechy – nadchly, bez chyby, hezký týden, pěkná krajina, hodně inspirace

Účastníci zájezdu – dochvilní, výborná parta, nikdo neprudil. 

Tak zase příště! Víťa Pospíšilová

Baroko v západních Čechách

Když zaslechneme slovo baroko, každý si představíme něco jiného, odlišného. Někdo má toto slovíčko spojené s majestátní architekturou a kláštery, jiný si vybaví barokní skladatele a tajemný zvuk varhan a někteří z nás vnímají baroko nejsilněji u velkolepých malířských pláten barokních malířů. A někdo si nepředstaví vůbec nic. A tak jsme chtěli napravit naši nevědomost a vydali jsme se na výlet do jednoho z nejvýznamnějších míst českého barokního umění – na barokní perlu západních Čech, zámek Manětín. Ten bývá přirovnáván k zámku Kuks a ve svých interiérech se nám pochlubil rozsáhlým barokním mobiliářem a unikátní kolekcí obrazů. Fascinovalo nás včlenění zámku do nádherného prostoru městečka Manětín, v němž se skrývá na různých místech 80 jedinečných barokních plastik. V bohatě zařízených komnatách nám plynul příběh hrabat Lažanských s jejich přínosem pro tehdejší dobu v umění, podpoře mistrů štětce, architektů, stavitelů, nebývalé prosperity a stability. Opakovala se jména Jan Blažej Santini Aichel, Matyáš Bernard Braun, Kryštof Dientzenhofer, Petr Brandl, J. Mathey a mnozí jiní, kteří nám zanechali své nepřehlédnutelné stopy.

A aby toho baroka nebylo málo, zavítali jsme odpoledne do cisterciáckého kláštera Plasy, kde nás čekala návštěva vrcholně barokního konventu, vystavěného podle plánů architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Jelikož klášter byl založen v údolní říční nivě, kde se nacházelo velmi nestabilní bažinatě podloží, byla budova postavena na dubových pilotách, kterých bylo a je 5100. K nim se přivedla voda, která dřevo v základech konzervuje. Tento systém nás uvedl v úžas – ta promyšlenost barokního inženýrství při řešení základů budovy, s čímž souvisí vodní a vzdušný systém konventu, který je plně funkční i v dnešní moderní době. V rozsáhlém komplexu kláštera bylo na každém kroku na co koukat, co obdivovat a u čeho déle postát, vykloubit si krk neustálým otáčením na všechny strany při obdivu dech beroucí architektury u točitého samonosného schodiště a hodnotit řadu všudypřítomných detailů. Dalo by se koukat i dál a víc, ale té nádhery bylo mnoho a přesto, že obě místa měla svůj půvab, rádi jsme vyhledali nejbližší posezení. 

Dychtivým účastníkům nakonec velmi vyhládlo a tak vše doplnili v klášterním pivovaru v Plasích s hodnocením sobotního výletování – „pohodové, nové dojmy, super parta, velmi pěkný zájezd, skvělá ukázka toho, co naši předkové postavili a uměli“.

A na závěr jsem si přečetla: cílem baroka nebylo pouze reprezentovat moc a bohatství církve a šlechty, ale zároveň díky schopnosti působit na lidské emoce usilovalo člověka povznést a uchvátit. Baroko je stylem plným dynamiky a výraznosti, přijatých všemi vrstvami právě i pro svou srozumitelnost a vřelost.

Barokní stavby a umělecká díla zůstávají dodnes velkolepou podívanou. Svědčí o tom v Chebu kostel a klášter klarisek na Františkánském náměstí, jehož projektant byl už zmíněný architekt Kryštof Dientzenhofer, nebo barokní nebe Bavorska klášter Waldsassen. Tak to berte jako pozvání a běžte se tam jednou podívat. Uvidíte, že se budete mnohokrát vracet.

Květinový den

Letošní Liga proti rakovině připravila žluté květinky měsíčku lékařského k prodeji dne 16. 5. 2018. Dobrovolníci z našich řad prodali celkem 350 ks těchto symbolů pro boj s nemocí. Letos bylo zaměření proti rakovině tlustého střeva a konečníku, onemocnění, které se zprvu vyvíjí bezpříznakově. Děkujeme všem, kdo přispěl do kasiček prodávajících a ukázal svoji dobrou vůli a chuť pomoci. Ceníme si toho a příští rok zase přijdeme. Na konto Ligy proti rakovině jsme od vás zaslali vybraných 8 282,- Kč.

Den dětí

Ve spolupráci s městským kulturním střediskem jsme se jedním stanovištěm podíleli na oslavách Dne dětí ve městě. V retrosoutěžích si mohly děti vyzkoušet praní prádla na valše, přišívání knoflíčků a látání ponožek, draní peří a v hádankové soutěži poznávat staré a pro ně již neznámé věci z kuchyně našich babiček. Všechno zvládly a do všeho se rády hrnuly. Je pravda, že u něčeho byly šikovnější než rodiče. Tak všem děkujeme a příště se u nějaké jiné společné akce těšíme zase na shledání.

Vítězslava Pospíšilová

Den dětí 2018Den dětí den dětí

 

 

 

 

Květnové sportovní vyžití

Snad už do května mohu zařadit Běh nočním Chebskem, který v Plesné proběhl na čarodějnický slet dne 30. 4. 2018 a kde jsme se spolupodíleli svou pomocí. Dále jsme byli spolupořadateli Plesenského výšlapu dne 5. 5. 2018. O našich dobrých koláčích se už hodně daleko ví. A dle pěkných komentů i za nimi jezdí  - „celou noc jsem se těšila na ty vaše dobré buchty“, „přijdu na podzim na Plesenský půlmaraton a od vás chci borůvkový koláč a budete ho mít?!“, „ taky by tu mělo být něco s mákem“. Tak se polepšíme a splníme.

Pekařkám z Plesné, Lubů, Nového Kostela a Skalné, prodávajícím a startujícím i všem účastníkům moc děkujeme. Budeme všechny potřebovat v září znovu.

Slunečním pátkem dne 11. 5. 2018 se prošlo 7 sportovně naladěných účastníků na akci Májovým Chebskem pořádaným KČT. S dobrou pohodou, legráckami i dobrým pivkem na Steinu jsme si užili desetikilometrovku, zaznamenali novinky na trase a příjemně upachtěni se vrátili domů. Jen to zemětřesení strašilo!

Vítězslava Pospíšilová

 

Výšlap1Výšlap2

Užitečné setkání

Dne 23. 4. 2018 nás navštívil pan JUDr. Bc. Petr Vlna z Chebu a věnoval se našim zájemcům o besedu Ochrana spotřebitele a jak se bránit proti „šmejdům.“

Seznámil nás se základními pojmy a co si pod nimi představovat (spotřebitel, prodejce a jiné), s manipulativními technikami v asertivní komunikaci prodejců, klamavými obchodními praktikami a ochranou spotřebitele při uzavírání smluv s prodejci. Vyzdvihl obezřetnost a pozornost věnovanou smlouvám, chování prodejců, postupu při reklamacích výrobků, odstoupení od smluv a ostatní právní postupy. A dodal, že nejlepším způsobem, jak se manipulaci prodejců bránit, je na předváděcí akce nechodit!!! Což většina z nás dneska už koná. V následné diskusi se mnohý z nás pochlubil se svou zkušeností na těchto akcích i s jejich následky.  Za akci, kterou zorganizovalo kulturní centrum v Plesné, děkujeme!

Vítězslava Pospíšilová

PřednáškaPřednáška

Březnování

Celý měsíc březen přinesl hodně akcí. Vstoupili jsme do něj oslavou Dne žen v sále kulturního domu dne 10. 3. 2018 s pohoštěním, hudbou a věcnou loterií. Při účasti téměř 90 členů a hostů sobotní odpoledne příjemně a mile uteklo a všichni, kdo přispěli svým organizačním zapojením, to zvládli na červenou jedničku s podtržkou.

MDŽMDŽMDŽMDŽMDŽ

 

MDŽ

22. 3. 2018 se 14 našich členů zúčastnilo společného setkání německých a českých seniorů v malém sále kulturního domu, které zorganizovalo město Plesná. Všichni přítomní shlédli videa z časů minulých i nástin akcí, které se uskutečňují nyní a které zkvalitní prostředí v Plesné. Všem bylo velmi dobře tlumočeno o práci seniorů jak na německé, tak i na české straně. Někdo si i pěkně popovídal samostatně. Po dobrém obědě a nezbytné kávě dostali hosté na rozloučenou velikonoční perníček na březové větvičce, který iniciativně upekla a připravila paní Poláčková.

setkání seniorů

Aby se nám po zimním spánku nezkrátily žíly, vyšli jsme 24. 3. 2018 na turistický výšlap lesem přes Šnecký rybník do Skalné, kde bylo připraveno KČT Mariánské Lázně Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti. Cíl byl v sále kaolínek, kde nám zahráli k poslechu i k tanečku. Šlo nás 17 a nezabloudili jsme!

26. 3. 2018 jsme měli naplánované zdobení našeho tradičního Skořápkovníku. Letos byl poprvé nazdoben 17 zdobiteli v parčíku před MěÚ, kde bez úhony vydržel až do odstrojování v úterý po Velikonocích. Dobře ho tam zaúkolované děti hlídaly. Děkujeme!

skořápkovník

27. 3. 2018 jsme se moc těšili na návštěvu františkolázeňského divadla na představení amatérského divadelního souboru – Ten, kdo utře nos. Jelo nás pronajatým autobusem pana Vrábela 16 a nemělo to chybu. Užili jsme si, zasmáli jsme se a bylo nám fajn.

A nesmím zapomenout na šikovné ruce 7 členek, které napletly čepičky, rukavičky a botičky pro předčasně narozené děti v karlovarské porodnici, kam budou předány.

Masopustní potěšení

Ještě před prvním jarním měsícem březnem se několik z nás nechalo „umluvit“ a přesvědčit na účast v masopustním průvodu v Plesné dne 17. 2. 2018. Spolupodíleli jsme se na vystoupení maskované skupiny Anděl páně a doprovodili Bakchuse na jeho letošní cestě ze Šneckého náměstí ke kulturnímu domu na náměstí v Plesné. Po ukončení tradiční cesty došlo k vyhodnocení masek. Přesto, že se našim seniorům za masky letos do průvodu jít už nechtělo a rádi by aktivitu přenechali mladé generaci, potěšilo je nakonec 1. místo při vyhodnocování dospělých masek. Patří jim všem poděkování za odvahu a účast do všech kostýmů se obléci, organizátorkám za šití masek a vedoucí „maskérny“ za vymyšlení, realizaci a hlavně za dlouhé, neúnavné „ukecávání“ všech účastníků akce. Nabízí se otázka, kdo do průvodu půjde příští rok?

MASOPUSTMASOPUSTMASOPUST

Lednové setkání

Každoročně zahajujeme naše celoroční aktivity hned v lednu. Splnili jsme tuto část v sobotu 13. ledna na výroční členské schůzi s kulturním programem a pohoštěním.

Úvodem jsme v oficiální části vyslechli zhodnocení minulého roku, zvolili výbor základní organizace a byl představen nástin akcí, které hodláme uskutečnit letos. Vedle našich tradičních a známých bychom chtěli mít i nové a zajímavější. Budeme se opět spolupodílet na akcích pořádaných MKS a KČT. Nejbližší veselá dovádivost v únoru bude masopustní průvod městem 17. února 2018, pak nás čeká v březnu společná oslava MDŽ s programem, pohoštěním a tombolou a předvelikonoční zdobení Skořápkovníku, který bude letos připraven před Městským úřadem.

Neopomněli jsme ani náš květnový výlet 19. května 2018 s názvem České baroko do zámku Manětín a kláštera Plasy. Plesenský výšlap je připraven na 5. května 2018, kde opět zazáří naše pekařky, na jejichž výrobky se těší turisté ze všech koutů republiky.

Druhý půlrok zahájíme hned v polovině září. Sejdeme se společně u zájezdového autobusu 15. září 2018, který s námi zamíří na druhý výlet směrem zámek Ostrov a rozhledna Klínovec v Krušných horách. Tam nabereme potřebné síly pro Plesenský půlmaraton 22. září 2018 a k ostatním akcím, abychom naplnili citát letošního roku od římského filozofa. „Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme“. Seneca.

Dodávám, že se ho snažíme nepromarňovat, ale naplňovat smysluplnými akcemi.

V. Pospíšilová

výroční schůzevýroční schůzevýroční schůzevýroční schůze

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:10
TÝDEN:564
CELKEM:1156639

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)