Město Plesná
Město Plesná

Rok 2019

ROK 2019

"KAŽDÝ OKAMŽIK DNE JE VZÁCNÝ."
 Louise Hay

„Každý okamžik dne je krásný“

Tento roční motiv jsme si pro letošní rok vypůjčili od paní Luise Hay, abychom si ty krásné okamžiky prožili, uvědomili a vychutnali. Povedlo se nám to mnohokrát v průběhu roku, ale také v posledním měsíci a adventním čase.

Hned v pátek 6. 12. 2019 jsme vychutnávali posezení s herečkou paní Naďou Konvalinkovou, která navodila hřejivou, úsměvnou a proteplenou atmosféru ve velkém sále kulturního domu. A přišlo vás opravdu hodně.

V sobotním odpoledni dne 7. 12. 2019 nás odvezl autobus na náš vánoční výlet. Navštívili jsme Krušnohorské vánoční trhy v Lokti. Na hradě byla k vidění stará řemesla a zvyky, které se vážou k oblasti Krušných hor a Poohří. Tu správnou atmosféru adventu doplnil flašinetář, koledy, krušnohorská folklorní muzika a různý program pro velké i malé. Pozadu nezůstal vánoční trh na náměstí, kde jsme si mohli vychutnat a prožít ty krásné okamžiky u mnohých dobrot a voňavého vánočního pití. Nabídka byla různorodá, pestrá a nápaditá. A i když nás v některých okamžicích skropil deštík, vůbec nám to nevadilo. V městské památkové zóně bylo stále na něco koukat a obdivovat.

Neopomněli jsme ani na naši vánoční „koukandu“, kterou jsme letos absolvovali dvakrát, Jednou do vyšňořené Vilové čtvrti a podruhé nás zaujaly vyzdobená sídla ve Šnekách. A pochopitelně nesmím zapomenout na „Perníčkování„ a hezké rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Plesné. Pěknou tečkou bylo společné zpívání koled 11. 12. 2019.

A k těm krásným okamžikům přiřadím i poděkování. Všem členkám a členům SPCCH, kteří se nějakým, byť i malým způsobem podíleli na práci v naší organizaci v končícím roce. Velký dík patří výboru za dobře odváděnou práci a představitelům města a MKS za podporu a pomoc. Věříme, že se nám i přicházející rok povede.

Hodně pohody, spokojenosti, radosti a zdraví!

Vítězslava Pospíšilová

Poděkování

Chtěla bych jménem všech účastníků zájezdů a našeho sdružení SPCCH poděkovat paní Vítězslavě Pospíšilové za vzornou přípravu všech autobusových zájezdů. Je náročné zajistit autobus, vybrat vhodné místo, čas a program pro padesát lidí, včetně těch méně pohyblivých. Také seznam lidí se mění ze dne na den a musí se sehnat náhradníci, někdy i těsně před odjezdem.

O místě, kam se jede, má vždy vše pečlivě nastudované a informuje nás již po cestě v autobuse a občas přidá i nějakou veselou historku či vtip pro zasmání. Měli jsme tak možnost poznat spoustu krásných míst. Navíc o všem pravidelně informuje čtenáře Plesenských novin. Děkujeme a těšíme se na další společné cestování! 

J. Bláhová, členka SPCCH

Náš říjnový program

I v přicházejícím barevném říjnu se nám podařilo uskutečnit několik zajímavých akcí.

12. 10. 2019 se velkým sálem kulturního domu rozezněly písně a hudební skladby v podání operního pěvce Šimona Pečenky v pořadu nazvaném Filmové střípky. Zpěvák navodil milou a zpěvnou atmosféru, ale bohužel jen malé hrstce věrných posluchačů z našeho města. Je velmi zarážející, že přes osobní informovanost všech členů a členek naší organizace a i s vědomím, že vstupné za ně bude hrazeno z pokladny SPCCH, přišlo jen něco málo přes 30 členů. Koncert byl přece zajištěn ke Dni seniorů. Proč???

V neděli 20. 10. 2019 se podařilo 39 účastníkům v autobuse pana Bílého ze Skalné překročit hranice a zajet na návštěvu do německé Pottigy, našeho partnerského města. Společně s německou stranou jsme navštívili evangelický kostel, který slavil přes 90 let farního života v obci Pottiga, poté jsme absolvovali prohlídku obce a nakonec společně poseděli v turistickém infocentru, kde na nás čekalo dobré pohoštění.

Hned v pondělí 21. 10. 2019 jsme se říjnově sešli na „Hlavičkolámání“. Po úvodním řízeném luštění zadaných úkolů, které se letos i přes instrukci samostatné práce „zvrtlo“ v mohutnou kolektivní činnost, se všichni mohli občerstvit z přinesených dobrůtek „Co dům dal, či nedal“.

Pak došlo i na „papučovkování“. Z domova donesené různě barevné, velké nebo malé, nové i starší papuče posloužily ke hře „Židličkovaná“. Za zpěvu národních i lehce nespisovných písní se účastníci museli podrobit pravidlům pohybové hry, hlídat papuče i hudební přestávky a reagovat na včasné ukořistění správné židle. Byl to pěkný, veselý podvečer, který pobavil a poučil. Těšíme se na další, můžete také přijít, místa je v sále dostatek. A nějaká ta mlska se také najde.

Dne 31. 10. 2019 se v Chebu v kulturním domě Svoboda konalo slavnostní vyhlášení ankety Senior roku 2019. Tu vyhlásil Karlovarský kraj v červnu 2019. V plném sále zasedli účastníci okresů Karlovy Vary, Sokolova a Chebu se svými doprovázejícími hosty.  Do krajské ankety byla nominována z Plesné paní Hannelore Merhoutová. Na slavnostní vyhlášení vítězů ji doprovodilo 10 členek naší organizace. Byl připraven kulturní program, hudba a pohoštění. Ocenění vítězům předávali starostové jejich měst nebo delegovaní zástupci. Slavnostního setkání se zúčastnila také hejtmanka a zástupci karlovarského kraje. 

Vítězslava Pospíšilová

Vyfoukaný podzimní zájezd

V tmavém deštivém ránu v sobotu 5. října 2019 nasedlo 49 přihlášených účastníků do známého, barevně kostičkovaného zájezdového autobusu, aby absolvovalo náš letošní podzimní zájezd.  Putování jsme zahájili krásným citátem od herce Viktora Preise „Moudří lidé nemají potřebu si nic dokazovat, což je znak zralosti. Oni dobře vědí, že se člověk učí pořád.“ A tak jsme se vyjeli „přiučit se“ do Ústeckého kraje, abychom ta naše moudra ještě trochu zdokonalili.

Již v 8 hodin jsme byli uvítáni manželi Kantovými v jejich rodinné firmě SKLOart v Lubenci, kde se nás s energií a zápalem pro všechny jejich široké aktivity velmi vstřícně ujali. Prošli jsme dílnu, kde se vyrábějí nové vitrážové a pískované stěny, okna, stropy, světelné obrazy, tiffany lampy i různé interiérové překrásnosti. Věnují se nejen výrobě nových námětů, ale i restaurování vitráží a vytváření trojrozměrných soch, šperkům s polodrahokamy i drobným dárkovým předmětům, vytvořenými různými sklářskými technikami. O tom všem nám náš průvodce uměl zajímavě vyprávět a nám chyběla slova. Takové bylo ticho při poznávání nových zážitků.

Ještě více nás uchvátila návštěva Vitrážového muzea v restaurovaném unikátním gotickém kostele sv. Jiljí v Libyni u Lubence, který manželé Kantovi s občanským sdružením, zachraňujícím mnoho památek v okolí, doslova zvedli z ruin. Postupně jej rekonstruují a zprovoznili jej turistům jako specializované vitrážové muzeum. Jak říká paní Jitka: „Skloubili své zaměstnání se svou láskou k historii a vitráži. V celé Evropě ještě nic takového není.“ A vynikající znalec kraje a amatérský archeolog pan Kanta dodal: „O historii tohoto řemesla se poměrně málo ví a dostupná literatura v českém jazyce je minimální. Proto má toto muzeum hostům objasnit začátky tajů vitráže a pochopit toto řemeslo od nejstarších dob po dnešek.“ Seděli jsme po obvodu vnitřního kostelíka a téměř nábožně poslouchali toto tajuplné vyprávění o osudu kostela v průběhu všech zmiňovaných staletí a o projektu budoucího vitrážového muzea, výjimečného snad v celoevropském prostoru. Obdivovali jsme stálou expozici vitrážových plastik ozvláštněných mozaikou a světlem v místě původního oltáře a se zájmem si prohlédli v podkroví kostela expozici zaměřenou na historii Lubenska. S velmi hmatatelnými památkami a osobnostmi místa, artefakty z doby mladší doby bronzové, pravěku a středověku až k posledním staletím. A tak jsme byli svědky záchrany gotické památky, kde neutuchá nadšení s širokou prací stejně zapálených přátel občanského sdružení. Za to vše je potřeba našeho poděkování. Takže, milí Kantovi, moc a moc děkujeme. Bylo u Vás fajn.

Úplně jiný soudek poznávání i ochutnávání jsme otevřeli v dalším místě naší podzimní návštěvy v Chrámu Chmele a Piva v Žatci. Ke vzniku zábavného a poučného komplexu s tímto názvem vedlo více než 700 let pěstování vynikajícího aromatického chmele a výroba piva. Nachází se v zóně technických památek chmelařství. V chrámu jsme se mohli sami rozhodnout, co si zde dle zájmu prohlédneme a kam se vydáme pro poznání – mohl to být plně funkční Chmelový orloj, vyhlídková věž Chmelový maják, chmelařské muzeum, vnitřní expozici ve skladu chmele nebo restauraci u orloje. Každý zvolil, jen ten maják ve větrném počasí nelákal. Vyhrála to v centru městská památková rezervace, vyhlášená již v roce 1961, a teple vyhřátá kavárna U mlsné kozy.

Pro další záměr jsme si vybrali jednu z nejkrásnějších městských památkových rezervací u nás, která patří k našim nejlépe dochovaným městům – Kadaň, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech, někdejší královské město. Náměstí vévodí radnice s bílou gotickou věží ze 14. století a Katovou uličkou. Ta dala Kadani přídomek město s nejužší ulicí, vede z Mírového náměstí a měří v nejužším místě 66,1cm a v nejširším 131,5cm. Procházeli jsme a kochali se krásnou architekturou, úpravností i dech beroucí  54 metrovou výškou věže u radnice, z jejíhož ochozu dohlédnete i na vzdálené vrcholky Krušných hor, a pamětní deska na ní nám připomněla nejslavnějšího rodáka Mikuláše z Kadaně, který roku 1410 sestrojil staroměstský orloj v Praze. To vše přispělo k získání titulu Historické město roku 1995. A pak jsme našli Maxipsa Fíka a dozvěděli se, proč si ho Kadaň přivlastnila. Spisovatel Rudolf Čechura, který žil nedaleko města v malé, dnes již neexistující vesničce, napsal scénář k pohádkové postavičce přerostlého mluvícího inteligentního psa Maxipsa Fíka a herec Josef Dvořák, který zde také žil a účinkoval, Fíka namluvil. Když oslavil Fík 30. narozeniny, připravilo mu město oslavu, která se opakuje vždy 1. června s bouřlivými oslavami. Po Fíkovi se jmenuje nábřeží u řeky Ohře, má tam svoji sochu s Ájou a také svůj strom fíkovník. A pak, že si neumíme hrát!

Vraceli jsme se s pěknými zážitky, mnohdy i hlubokými dojmy a úctou k úžasným lidem, jejich umění, řemeslům i historickým, kulturním a současným dovednostem. A velké skromnosti. Něco nelze ani slovy popsat.

Nedělní slavnostní odhalení pramene

Mnozí z nás si nenechali ujít tuto říjnovou akci, kterou velmi hezky připravilo Město Plesná, ZŠ a MŠ Plesná a Lesy ČR. Od vlakového nádraží v Plesné jsme se po uvítání místostarostkou Alenou Jelínkovou společně vydali houbovými lesy na místo, kde Lesy ČR připravily pamětní desku se jménem objeveného pramene. A protože si myslím, že v říjnových novinách se o této akci dozvíte více z jiného článku, dovolte mi pochválit všechny zainteresované i zúčastněné lidičky za opravdu pěknou a hřejivou akci v barevně podzimním lese a skvělý nedělní odpolední prožitek. A chutné kafíčko se sladkou tečkou.

Vítězslava Pospíšilová

Naše letošní výletňování

Prvním počinem nového poznávání a odpočinku byl týdenní pobyt v rakouských Alpách. Klimatické horské lázně Semmering, které využívají k léčbě přírodní prostředí, nadmořskou výšku a složení ovzduší, si plně užilo 18 členů organizace. Přírodní podmínky lázní i krása celého horského prostředí nás osvěžily a úspěšně navnadily na další poznávání. A tak jsme vyjeli na jarní květnový výlet do Prahy. Cílem byl tajuplný a magický Vyšehrad, místo, kde se potkávají pověsti, skutečná, dosud ne zcela probádaná historie i současnost. Národní kulturní památku Vyšehrad jsme prošli s připravenou komentovanou prohlídkou s průvodkyněmi i samostatným touláním po volně přístupném rozsáhlém areálu, který hojně navštěvují domácí i zahraniční turisté a který je cílem i samotných Pražanům. Vstupovali jsme do míst spjatých s dlouhou poutavou minulostí a zároveň si užívali krásného slunného dne při romantické svatební současnosti. Upoutala nás jedinečná vyhlídka na Vltavu a pohledy na Prahu, vychutnali jsme si monumentálnost sochařské výzdoby venku i v podzemí a vzdali hold osobnostem, které spočinuly na národním Slavíně. A tak i ten, kdo v těchto místech ještě nikdy nebyl, a měl by tento národní skvost navštívit a poznat, mohl prožít neopakovatelný zážitek na místech, kde lze nalézt stopy všech etap dlouhé a poutavé minulosti Vyšehradu.

Sobotní odpoledne jsme věnovali Pražskému hradu na druhé straně Vltavy. Zde se každý z nás vydal už sám ke svému prohlídkovému cíli.

Úplně jiné zaměření měl zájezd do německé spolkové země Bavorsko, kde jsme v zemském okrese Hof navštívili městečko Regnitzlosau na „Letní noci ve znamení středověku“ v sobotu 8. června. Středověká slavnost ve středověkém táboře s dobovými kroji, oblečením a hudbou s tanečnicemi i tržištěm a závěrečnou působivou ohňovou podívanou dokonale zprostředkovala přesun v čase.

Do jiných pohádek a příběhů jsme se vrátili při účasti na pořádání MDD 2. června u místní školy. Na našem stanovišti se potkaly děti s pyšnou princeznou Krasomilou, jejím králem-zahradníkem Miroslavem, kouzelnicí a čarodějem, bylinářkou, zámeckou kuchařkou i pohádkářkou s pimprlaty a u všech plnily zadané úkoly, aby si vysloužily perníkovou medailičku a různé drobnosti.

A do střízlivé skutečnosti jsme vstoupili ukončením prvního pololetí roku. Naše aktivity budou pokračovat po uplynutí prázdninového a dovolenkového období, do kterého přeji všem hodně pohody.

Vítězslava Pospíšilová

Den dětí

Velikonoční „skořápkovník“

Poněkud netradičně se nám podařilo dodržet již několikaletou tradici zdobení „skořápkovníku“. I před letošními Velikonocemi nám tentokráte na dvou nově vysazených okrasných stromcích na zrekonstruovaném náměstí připravili pracovníci MěÚ dva větvičkovité skelety. Na ně jsme „nasázeli“ barevně vyzdobené skořápky – pouky a různobarevné mašličky. Tentokráte v přijatelném počasí. Vítr si sice s tenkými a pružnými větvičkami uměl v následujících dnech pohrávat, ale převážná většina výzdoby vydržela až do povelikonočního odstrojení.

Plesenský výšlap

Přesně naplánovaný „Plesenský výšlap“, pořádaný městem Plesná a KČT Cheb se konal 4. 5. 2019 s účastí 86 zdatných turistů a turistek. A zdatnost, odhodlání a sveřepost letos moc potřebovali. Všechny potrápilo studené, deštivé i sněhové počasí na trati pro pěší. Letos vedla jen po české straně plesenského okolí. Nabídnuté cyklotrasy neobsadil nikdo. Nejvzdálenější turisté byli ze Šumperka, Mladé Boleslavi a Soběslavi. Dále nezůstali pozadu turisté z Chodova, Sokolova a okolí, Kraslic, Chebu, Skalné, Františkových a Mariánských Lázní, Aše, sousedního Německa a 8 turistů z Plesné. K nim se přidaly 2 dvanáctileté cyklistky. Nejstarší účastnicí byla 83letá skvělá seniorka.

Avizované buchty byly a chutnaly v sále a určitě i doma výborně. Teplý čaj i káva zahřály promoklé tělo a při posezení vyšel pohodový čas i na společné popovídání, poznávání a prožití se známými i neznámými účastníky se společně naladěnými zájmy.

Děkujeme všem za přípravu akce a přejeme si při příštím 10. ročníku sluníčkové počasí a snad bude i lepší snaha se přidat.                                                                       

Velké poděkování patří:

- všem zúčastněným zmoklým turistům

- všem zodpovědným organizátorům sobotní akce

- všem spolehlivým 18 pekařkám

- a všem ostatním potřebným pomocníkům

VÝŠLAP

Společná oslava MDŽ

V pátečním podvečeru se ve velkém sále kulturního domu sešlo několik členek naší organizace, aby připravilo tombolu na sobotní odpolední oslavu MDŽ. A tak se usilovně třídilo, balilo, mašličkovalo, řadilo a zase přehazovalo, řečnilo a hodnotilo, posuzovalo a číslovalo. Vše pro to, aby věcná loterie, do které se sešlo téměř 270 cen, byla velkým překvapením pro sobotní přítomné.

A sláva vypukla v sobotu 9. 3. 2019 v nádherně  jednotnou barvou vyzdobeném velkém sále, který první návštěvníky uvítal už okolo 13. hodiny. Po obsazení všech nabídnutých míst a prvopočátečním ruchu a milém brebentění nadešel čas na zahájení společné oslavy letošního MDŽ. Předsedkyně organizace přivítala všechny přítomné a také hosty.

Zavítali k nám starostové z Plesné a z Křižovatky, omluvila se starostka ze Skalné. Milými hosty byli senioři z německého města Erbendorfu, kteři nám opláceli naši návštěvu v adventním čase u nich. Po krátkých zdravicích započal kulturní program odpoledne. V úvodu vystoupil pěvecký sbor Luběnky z Lubů. V několika přednesených písňových skladbách uchvátily krásným vícehlasem, melodikou i rytmikou a procítěnou vřelostí. Následně jsme na hudebním pódiu mohli přivítat zpěvačku paní Živčákovou, která opět zářila při uvedení mnohdy obtížných písní našich i zahraničních interpretů. Také od ní jsme přijali její dar ke dni žen a odměnili její vystoupení potleskem a uznáním.

Hudební produkci nadále po celou další dobu velmi úspěšně a zdařile zajišťovala skupina Duo Plachý, které se tentokrát zadařilo pozvat na parket velký počet tancechtivých účastníků, kteří předvedli různé tance i tanečky. Byl slyšet častý bezprostřední smích a jásání, všem bylo hezky. Nechyběla znatelná pohodová nálada a veselé povídání. A s pohoštěním i dobrá chuť. Naše „servírky“ v jednotném oblečení vše zvládly, prodej i vydání cen tomboly se nikde nezadrho a v kuchyňce úřadující děvčata ze Skalné byla také bezchybná.

A tak mi nezbývá než společně s Benjaminem Franklinem říci: „Dobře vykonáno je vždy lepší nežli dobře řečeno!“

A jsem ráda, že jsme společně mohli splnit letošní naše motto: „Každý okamžik dne je vzácný“. A že těch vzácných okamžiků to sobotní odpoledne mělo!!!!

Takže poděkování za účast, odvedenou práci a společnou radost.

Vítězslava Pospíšilová

MDŽ

 Fotogalerie ZDE

První společné setkání

K prvnímu společnému setkání v roce 2019 jsme se sešly v hojném počtu ve velkém sále kulturního domu na první naší velké akci – výroční členské schůzi s dobrým pohoštěním a hudbou. Bylo nás opravdu hodně / kolem 100/ . Organizátorky z výboru organizace moc potěšila takto velká účast a především zájem přítomných o splněné i připravované akce. Předsedkyně nás seznámila s mnohými velkými akcemi v roce uplynulém, pečlivou prací jednotlivých členů výboru organizace a nastínila plán aktivit v roce letošním. Zúčastnění se mohli přihlásit na připravované zájezdy.

Pro tento rok máme motto “Každý okamžik dne je vzácný“ od paní Louise Hay, které se budeme snažit naplňovat nejen při naší veřejné angažovanosti, ale i v obyčejném osobním životě. Společně s Městským kulturním střediskem Plesná nás hned v únoru čeká lampionový průvod do Bad Brambachu, kde se naše pekařky budou podílet na pečení buchet a koláčů a organizovat pohoštění na startu v kulturním domě.

Naše druhé velké setkání bude MDŽ s pohoštěním, kulturním programem a hudbou. Tam nás přijedou navštívit senioři z partnerského města z Erbendorfu. Tak se na vás budeme hodně těšit, protože každý okamžik dnů bude opravdu krásný a my jej chceme hned od začátku roku plnit vším hezkým a dobrým.

V. Pospíšilová

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:269
TÝDEN:535
CELKEM:1168049

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)