Město Plesná
Město Plesná

Investiční záměry

Kolumbárium

Projekt "Kolumbárium" byl spolufinancován Karlovarským krajem.

Publicita KolumbáriumKolumbárium

Podpora projektu: Hřbitov Plesná - obnova chodníků

Projekt „Hřbitov Plesná – obnova chodníků “ je spolufinancován Evropskou unií.

Technická zpráva (206.88 kB)

Publicita (362.09 kB)

Publicita

Publicita (99.15 kB)

Publicita

Komunitní dům seniorů

 Projekt „ KODUS PLESNÁ“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Jedná se o přestavbu bývalé Speciální školy, v ulici Spojovací, kde vznikne 13 bytových jednotek pro cílovou skupinu obyvatel 60+. Součástí bude i úprava zahrady, která bude k dispozici nájemníkům Komunitního domu.

MMR

Vegetační úpravy na sídlišti 5.května, Plesná

V rámci projektu dojde k výsadbě stromů ve stromořadí podél komunikace 5.května a výsadbě stromů v prostoru sídliště I.etapy. Dominantním vegetačním prvkem bude výsadba stomořadí z okrasných jabloní.

Vegetační úpravy na sídlišti 5. května 

Projekt Stromořadí v ulici 5.května

Rekonstrukce požární zbrojnice

V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor požární zbrojnice, elektroinstalací, topného systému, zázemí výjezdové jednotky, klubovny pro děti, garáže pro vozidla a byl vyměněn střešní plášť budovy.

logo kk

Rekonstrukce kotelny MěÚ Plesná

V rámci projektu došlo k výměně starých tepelných zdrojů za nové kondenzační, včetně příslušenství. 

logo kk

 

PROGRAM NA PODPORU VYBAVENÍ ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI V SOUVISLOSTI S ERECEPTEM: v rámci tohoto programu Karlovarského kraje byl pořízen PC s příslušenstvím pro ordinaci  praktického lékaře v Plesné.

logo KK

Rekonstrukce chodby MÚ Plesná

V rámci projektu byla zrekonstruována chodba MÚ Plesná. Zhotovila se nová podlahová plocha, výmalba, byly osazeny nové dveře a zábradlí na schodišti. 

Projekt byl podpořen dotací od Karlovarského kraje.

logo KK

Přírodní zahrada MŠ A ZŠ v Plesné

Předmětem projektu je úprava zahrady na pozemku č. 652 v katastrálním území Plesná při Základní škole a mateřské škole Plesná, příspěvková organizace. Zahrada je situována na sever od školní budovy. Zahrada bude převážně využívána žáky základní školy, ale mohou ji využít i děti školy mateřské, a to za účelem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Projektem vznikne dendrologická stezka, poznávací koutek pod bukem, dendrofon, strom jako dům, otočné kolo, naučný prvek - pexeso (ptáci, lesní svět, geologická stezka, amfiteátr, broukoviště, byl pořízen kompostér a bylinné prostory. 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové náklady činily 913 485,87 Kč, podpora formou dotace - 486 578,- Kč. 
Realizace projektu od března do června 2019.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.czLOGO

sfzp

Oprava místních komunikací

Projekt "Rekonstrukce ulic Lomená, Východní, K Parku a Úzká.

Tyto komunikace jsou štěrkové a nezpevněné a je třeba je dobudovat tak, aby splňovaly parametry 21.století. Jejich oprava navazuje na již provedenou opravu ulic Potoční a Lipová. Ulice Lomená, Východní a Úzká budou řešeny jako obytné zóny. Celková plocha obnovy komunikací je 6650 m2.

Publicita

 

Cyklostezka Plesná - Velký Luh

První část cyklostezky je již úspěšně dokončena.

Fotogalerie ZDE

PublicitaKamenné vrchy

Bytový dům

Náměstí Svobody 491, Plesná 351 35

Dokument PDF

- Na místě bývalého nákupního střediska Jednota vybudovalo město bytový dům.

Fotogalerie

Bytový dům

DALŠÍ PROJEKTY

Rekonstrukce školní ulice - Fotogalerie

Rekonstrukce náměstí Ve Šnekách zde

Rekonstrukce Dlouhé ulice v Plesné - zde

Veřejné osvětlení  techn. zpráva a  výkres

Rekonstrukce chodníků v ulicích Školní a Lázeňská Přehledná situace 
Koordinační situace   

Revitalizace objektu Tosta

Projekt  "Česko - bavorské expozice válečné a poválečné historie a společná geologická minulost"

3D pohled na areál Tosty

3D pohled na budovu Tosty - možnost procházet i vnitřkem budovy

Evropská unieZiel ETZLogologo KK

TostaTosta

TostaTosta

Hraniční přechod

Obnova historického přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach

- Přeshraniční spojení Plesná - Bad Brambach /reportáž/
- Historie cesty Plesná - Bad Brambach

Project Plesná - staatsgrenze

Cyklostezka Plesná – Bad Brambach

Projekt navazuje na stavbu silničního spojení do Bad Brambachu. Jedná se o vybudování cyklostezky podél nové komunikace od hranic po ulici Celní na straně české, na německé straně pak bude pokračovat cyklostezka ve stávající trase do Bad Brambachu.

Součástí stavby jsou také sadové úpravy a veřejné osvětlení podél cyklostezky. Realizace rok 2018/2019.

ProjektProjekt

eulogo

logo KK

Úprava atletického oválu

Parkoviště u Furiše

- Projekt řeší vybudování nového parkoviště s devíti parkovacími místy a chodník u koryta řeky se vstupem na lávku. Součástí řešení je odvodnění, sadové úpravy, osazení laviček, otvor v dlažbě pro osazení vánočního stromu. Realizace v roce 2019.

Parkoviště u FurišePublicita

Zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici Revoluční

- Jedná se o prodloužení chodníku od Hasičské ulice do ulice Ve stráni a dále vybudování nového chodníku po pravé straně ulice Revoluční až na konec Plesné. Součástí je také vybudování nového veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a sadové úpravy. Na tento investiční záměr získalo město dotaci ve výši 95 %. Realizace v roce 2019.

logo

Revoluční - ARevoluční - BRevoluční - CRevoluční - D

Park u sklípku

"Česko - bavorský park v Plesné a Erbendorfu"
- Revitalizoval se park u sklípku, kde byla provedena oprava kašny, vybudovaly se chodníčky, opravil se altán, pokácely se staré stromy a vysadily se nové a nainstalovaly se herní prvky pro děti.

eucíl eus

Střecha městského úřadu

- Dotace z Karlovarského kraje. Účelem dotace byla obnova střešní krytiny MÚ Plesná.

Logo KK

Interiéry městského úřadu

- Díky dotaci z Karlovarského kraje byly obnoveny části interiéru městského úřadu. Součástí projektu byla upravena kancelář tajemníka městského úřadu a chodby v prvním patře. Součástí projektu je také instaace nových dveří, jež zajistí vyšší bezpečnost a tepelnou izolaci.

Logo KK

Vodovod a kanalizace v Lomničce

V květnu 2020 se dokončila a zkolaudovala stavba kanalizace a vodovodu v Lomničce. Byla financována z dotace Ministerstva životního prostředí, příspěvku Karlovarského kraje, firmy CHEVAK a města Plesná.

Celkové náklady činily cca 20 milionů, z toho cca 65% činila dotace, zbytek financovalo město Plesná , Karlovarský kraj  a firma CHEVAK.

Při té příležitosti se v obci Lomnička opravila část komunikací.

Ministerstvo životního prostředíLogo CHEVAKLogo KK

Zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici 5.května

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:143
TÝDEN:1381
CELKEM:1049626

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)