Město Plesná
Město Plesná

Investiční záměry

Pořízení požárního přívěsu pro hašení

Město získalo dotaci ve výši 100% uznatelných nákladů z programu MV - dotace pro JSDH obcí a programu Karlovarského kraje na podporu JSDH obcí KK na pořízení požárního přívěsu pro hašení, který zvýší akceschopnost jednotky při zásazích.

KK logo

Přívěs Přívěs Přívěs Přívěs

Obnova oplocení hřbitova v Lomničce

Staré poškozené oplocení bylo nahrazeno novými betonovými a kovovými dílci se sloupky. Projekt byl podpořen dotací KK.

Karlovarský kraj

 

Obytná zóna Sibiř

Poskytnutá dotace z dotačního programu Karlovarského kraje byla použita na výstavbu retenční nádrže v Plesné.

KK logo

Rekonstrukce a vybavení kabin TJ Jiskra Plesná

publicita

Dobíjecí stanice pro elektrokola

Dotace z rozpočku Karlovarského kraje byla využita na nákup solární dobíjecí stanice pro elektrokola, která je umístěna v areálu Česko - bavorské expozice válečné a poválečné historie a společné geologické minulosti. Jedná se o dobíjecí stanici se zásuvkou pro nabíjení elektrokol, mobilních telefonů a součástí je také kompresor. Dobíjecí stanice je plně autonomní, nepotřebuje přívod 230V a funguje plně na solární energii. Pořízením stanice dojde k rozšíření služeb a podpoře turistického ruchu v Karlovarském kraji. 

logo KK

Rekonstrukce VO Plesná

publicitapublicitapublicita

Projekt 2182000047  -  Rekonstrukce VO Plesná RVO III., VII     

 

Poskytovatel:                     MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program:                             NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – KOMPONENTA 2.2.2 REALIZACE PROJEKTŮ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO   

                                          OSVĚTLENÍ             

 

Aktivita programu:            VÝZVA NPO č. 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Příjemce dotace:              Město Plesná

Číslo rozhodnutí:               2182000 47

Název projektu:                 Rekonstrukce VO Plesná RVO III., VII   

Realizace projektu:          1 835 724

Vyplacená dotace:            534 600

 

Stručný popis projektu:  

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Plesná se vztahovala k výměně svítidel na jednotlivých větvích rozvaděčů veřejného osvětlení RVO III., RVO IIV. Komunikace, kde byly svítidla osazena jsou zatříděny do třídy M5 a P4. Celkem bylo k výměně určeno pro třídu P4 - 48, pro M6 - 15 světelných míst.

 Spotřeba rekonstruované části před realizací byla 24,28kW.

              Nově instalovaná svítidla jsou vyměněna spolu s novými stožáry a stožárovou výzbrojí. Zároveň došlo k zahuštění soustavy - jednotlivé větve rozvaděčů jsou doplněny o 32ks nových světelných bodů. Příkon svítidel je pro komunikaci třídy P4 – 15 W, M5 – 23 W, za použití Led technologie a teplotě chromatičnosti 2700kW.   

Spotřeba rekonstruované části po realizaci je 6,465kW.  

 

Termíny:

Termín zahájení projektu: 1.10.2022

Termín ukončení projektu dle Rozhodnutí: 30.6.2023

Termín ukončení projektu dle skutečnosti:  30.6.2023

Komunitní dům seniorů

 Projekt „ KODUS PLESNÁ“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Jedná se o přestavbu bývalé Speciální školy, v ulici Spojovací, kde vznikne 13 bytových jednotek pro cílovou skupinu obyvatel 60+. Součástí bude i úprava zahrady, která bude k dispozici nájemníkům Komunitního domu.

MMR

Vegetační úpravy na sídlišti 5.května, Plesná

V rámci projektu dojde k výsadbě stromů ve stromořadí podél komunikace 5.května a výsadbě stromů v prostoru sídliště I.etapy. Dominantním vegetačním prvkem bude výsadba stomořadí z okrasných jabloní.

Vegetační úpravy na sídlišti 5. května 

Projekt Stromořadí v ulici 5.května

Rekonstrukce kotelny MěÚ Plesná

V rámci projektu došlo k výměně starých tepelných zdrojů za nové kondenzační, včetně příslušenství. 

logo kk

 

PROGRAM NA PODPORU VYBAVENÍ ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI V SOUVISLOSTI S ERECEPTEM: v rámci tohoto programu Karlovarského kraje byl pořízen PC s příslušenstvím pro ordinaci  praktického lékaře v Plesné.

logo KK

Rekonstrukce chodby MÚ Plesná

V rámci projektu byla zrekonstruována chodba MÚ Plesná. Zhotovila se nová podlahová plocha, výmalba, byly osazeny nové dveře a zábradlí na schodišti. 

Projekt byl podpořen dotací od Karlovarského kraje.

logo KK

Přírodní zahrada MŠ A ZŠ v Plesné

Předmětem projektu je úprava zahrady na pozemku č. 652 v katastrálním území Plesná při Základní škole a mateřské škole Plesná, příspěvková organizace. Zahrada je situována na sever od školní budovy. Zahrada bude převážně využívána žáky základní školy, ale mohou ji využít i děti školy mateřské, a to za účelem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Projektem vznikne dendrologická stezka, poznávací koutek pod bukem, dendrofon, strom jako dům, otočné kolo, naučný prvek - pexeso (ptáci, lesní svět, geologická stezka, amfiteátr, broukoviště, byl pořízen kompostér a bylinné prostory. 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové náklady činily 913 485,87 Kč, podpora formou dotace - 486 578,- Kč. 
Realizace projektu od března do června 2019.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.czLOGO

sfzp

Oprava místních komunikací

Projekt "Rekonstrukce ulic Lomená, Východní, K Parku a Úzká.

Tyto komunikace jsou štěrkové a nezpevněné a je třeba je dobudovat tak, aby splňovaly parametry 21.století. Jejich oprava navazuje na již provedenou opravu ulic Potoční a Lipová. Ulice Lomená, Východní a Úzká budou řešeny jako obytné zóny. Celková plocha obnovy komunikací je 6650 m2.

Publicita

 

Cyklostezka Plesná - Velký Luh

První část cyklostezky je již úspěšně dokončena.

Fotogalerie ZDE

PublicitaKamenné vrchy

Bytový dům

Náměstí Svobody 491, Plesná 351 35

Dokument PDF

- Na místě bývalého nákupního střediska Jednota vybudovalo město bytový dům.

Fotogalerie

Bytový dům

DALŠÍ PROJEKTY

Rekonstrukce školní ulice - Fotogalerie

Rekonstrukce náměstí Ve Šnekách zde

Rekonstrukce Dlouhé ulice v Plesné - zde

Veřejné osvětlení  techn. zpráva a  výkres

Rekonstrukce chodníků v ulicích Školní a Lázeňská Přehledná situace 
Koordinační situace   

Rekonstrukce ordinace pro praktického lékaře v Plesné

Stávající prostory ordinace lékaře, sesterny, čekárny a sociálního zázemí byly kompletně vyštukovány, vymalovány, obloženy, byla položena nová podlahová krytina a pořízeno nové vybavení. Projekt byl podpořen dotací KK.

Karlovarský kraj

Pořízení nového AED pro VJ SDH Plesná

Výjezdová jednotka SDH Plesná disponovala starým přístrojem. Pořízením nového AED (automatického externího defibrilátoru) došlo ke zkvalitnění pomoci SDH při záchranných výjezdech v Karlovarském kraji. Nový přístroj je plně kompatibilní s přístrojovou technikou ZZS KVK.

logo KK

Revitalizace objektu Tosta

Projekt  "Česko - bavorské expozice válečné a poválečné historie a společná geologická minulost"

3D pohled na areál Tosty

3D pohled na budovu Tosty - možnost procházet i vnitřkem budovy

Logo EUZiel ETZLogologo KK

TostaTosta

TostaTosta

Kolumbárium

Projekt "Kolumbárium" byl spolufinancován Karlovarským krajem.

Publicita KolumbáriumKolumbárium

Podpora projektu: Hřbitov Plesná - obnova chodníků

Projekt „Hřbitov Plesná – obnova chodníků “ je spolufinancován Evropskou unií.

Technická zpráva (206.88 kB)

Publicita (362.09 kB)

Publicita

Publicita (99.15 kB)

Publicita

Rekonstrukce požární zbrojnice

V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor požární zbrojnice, elektroinstalací, topného systému, zázemí výjezdové jednotky, klubovny pro děti, garáže pro vozidla a byl vyměněn střešní plášť budovy.

logo kk

Hraniční přechod

Obnova historického přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach

- Přeshraniční spojení Plesná - Bad Brambach /reportáž/
- Historie cesty Plesná - Bad Brambach

Project Plesná - staatsgrenze

Cyklostezka Plesná – Bad Brambach

Projekt navazuje na stavbu silničního spojení do Bad Brambachu. Jedná se o vybudování cyklostezky podél nové komunikace od hranic po ulici Celní na straně české, na německé straně pak bude pokračovat cyklostezka ve stávající trase do Bad Brambachu.

Součástí stavby jsou také sadové úpravy a veřejné osvětlení podél cyklostezky. Realizace rok 2018/2019.

ProjektProjekt

eulogo

logo KK

Úprava atletického oválu

Parkoviště u Furiše

- Projekt řeší vybudování nového parkoviště s devíti parkovacími místy a chodník u koryta řeky se vstupem na lávku. Součástí řešení je odvodnění, sadové úpravy, osazení laviček, otvor v dlažbě pro osazení vánočního stromu. Realizace v roce 2019.

Parkoviště u FurišePublicita

Zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici Revoluční

- Jedná se o prodloužení chodníku od Hasičské ulice do ulice Ve stráni a dále vybudování nového chodníku po pravé straně ulice Revoluční až na konec Plesné. Součástí je také vybudování nového veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a sadové úpravy. Na tento investiční záměr získalo město dotaci ve výši 95 %. Realizace v roce 2019.

logo

Revoluční - ARevoluční - BRevoluční - CRevoluční - D

Park u sklípku

"Česko - bavorský park v Plesné a Erbendorfu"
- Revitalizoval se park u sklípku, kde byla provedena oprava kašny, vybudovaly se chodníčky, opravil se altán, pokácely se staré stromy a vysadily se nové a nainstalovaly se herní prvky pro děti.

eucíl eus

Střecha městského úřadu

- Dotace z Karlovarského kraje. Účelem dotace byla obnova střešní krytiny MÚ Plesná.

Logo KK

Interiéry městského úřadu

- Díky dotaci z Karlovarského kraje byly obnoveny části interiéru městského úřadu. Součástí projektu byla upravena kancelář tajemníka městského úřadu a chodby v prvním patře. Součástí projektu je také instaace nových dveří, jež zajistí vyšší bezpečnost a tepelnou izolaci.

Logo KK

Vodovod a kanalizace v Lomničce

V květnu 2020 se dokončila a zkolaudovala stavba kanalizace a vodovodu v Lomničce. Byla financována z dotace Ministerstva životního prostředí, příspěvku Karlovarského kraje, firmy CHEVAK a města Plesná.

Celkové náklady činily cca 20 milionů, z toho cca 65% činila dotace, zbytek financovalo město Plesná , Karlovarský kraj  a firma CHEVAK.

Při té příležitosti se v obci Lomnička opravila část komunikací.

Ministerstvo životního prostředíLogo CHEVAKLogo KK

Zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici 5.května

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:10
TÝDEN:564
CELKEM:1156639

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)