Město Plesná
Město Plesná

Odpady - Sběrný dvůr

Nový systém odpadového hospodářství od 1.1.2022

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, mají dopad na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a zpoplatnění svozu komunálního odpadu.

V Plesné se od 1. ledna 2022 změní systém plateb za odpadové hospodářství, který je zakotven v nové Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Cílem uvedených změn je, aby lidé co nejvíce snižovali množství svého komunálního odpadu a naopak co nejvíce třídili. Všichni máme společný zájem chránit životní prostředí.

Plátcem místního poplatku je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek. Plátce je povinen se k místnímu poplatku registrovat vyplněním tiskopisu ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (viz. níže tiskopis k vyplnění). Ohledně vývozu nádob se pro občany vlastně nic nemění pouze výše poplatku. Stávající nádoby bude i nadále vyvážet společnost Marius Pedersen a.s.. 

Dosavadní systém plateb zvýhodňoval velké nádoby na úkor malých, a tak např. obyvatelé panelových a bytových domů s velkými kontejnery platili v přepočtu na 1 litr odpadu méně než majitelé domů s méně objemnou nádobou. To nová vyhláška narovná, protože všichni budou za rok 2022 platit 0,538 korun za jeden litr odpadu.

Odvoz bioodpadu bude nově zajišťovat a likvidovat firma Marius Pedersen a.s.. Svoz bude prováděn týdně od 1.4. do 30.11. kalendářního roku. Cena za svoz je stanovena na 1500,- Kč/rok a zahrnuje 31 odvozů. 

Tiskopis ke stažení:

Ohlášení poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2022 (30.79 kB)       

Provozní doba: 

TS provozní doba

Provozovatel:

Město Plesná, sídlo: 5.května 301, 351 35 Plesná,
IČO: 00254169 tel./fax: 354 596 525 / 354 596 576

Pracovníci provozovny:
Sběrný dvůr: Zdeněk Francúz, tel.: 724 196 146
Odpovědný vedoucí: Ing. Blanka Peltrámová, tel.: 724 196 147

Sběrný dvůr v Plesné
Dne 10. srpna 2015 nabyl právní moci rozhodnutí Krajského úřadu v Karlových Varech č. j. 2180/22/15-3 „Provozní řád zařízení pro nakládání s odpady Sběrný dvůr v Plesné“ kterým oficiální zprovozněn sběrný dvůr.
 

 

 

 

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:348
TÝDEN:2653
CELKEM:1145912

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)