Město Plesná
Město Plesná

  Virtuální prohlídka města ZDE

Odpady - Sběrný dvůr

Provozní doba

Letní provoz od 1.5. do 30.9.

Zimní provoz

od 1.10. do 30.4.
Pondělí 7.00 - 14.00 hod. Pondělí 8.00 - 15.00 hod.
Úterý 7.00 - 14.00 hod. Úterý 8.00 - 15.00 hod.
Středa 7.00 - 14.00 hod. Středa 8.00 - 15.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 14.00 hod. Čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Pátek 7.00 - 14.00 hod. Pátek 8.00 - 15.00 hod.
Sobota (sudý týden) 8.00 - 12.00 hod. Sobota (sudý týden) 8.00 - 12.00 hod.

Provozovatel:
Město Plesná, sídlo: 5.května 301, 351 35 Plesná,
IČO: 00254169 tel./fax: 354 596 525 / 354 596 576

Pracovníci provozovny:
Sběrný dvůr: Zdeněk Francúz, tel.: 724 196 146
Odpovědný vedoucí: Ing. Vladimír Mačička, tel.: 724 196 147

Sběrný dvůr v Plesné
Dne 10. srpna 2015 nabyl právní moci rozhodnutí Krajského úřadu v Karlových Varech č. j. 2180/22/15-3 „Provozní řád zařízení pro nakládání s odpady Sběrný dvůr v Plesné“ kterým oficiální zprovozněn sběrný dvůr.

Ve sběrném dvoře se odebírají následující odpady:

 • Zpětný odběr elektrozařízení - veškeré vysloužilé elektrospotřebiče, elektronika a zářivky - lednice, televize, sporáky, pračky, vysavače, mikrovlnky, zářivky, úsporné žárovky, varné konvice, vrtačky, brusky, fény, kulmy, monitory, počítače, radia, el. sekačky, budíky, telefony, dětské el. hračky, kamery a další drobné elektrozařízení.
 • Tříděný odpad - PET lahve, sklo, papír, kartonový papír, směsný plast, velkoobjemový plast (rozbitý zahradní nábytek, plastové bedny, atp.), folie, polystyren, nápojové kartony.
 • Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) – tráva, seno, listí, shnilé plody, květiny, vyřezané větve z keřů a stromů, biologicky rozložitelný odpad z domácností, zbytky z ovoce a zeleniny atd.
 • Do bioodpadu nepatří – živočišné zbytky, kosti, popel z uhlí, oleje, obaly od potravin, pařezy, části nábytku…
 • Autobaterie, baterie všech druhů, galvanické články, baterie do záložních zdrojů.
 • Kov – veškeré kovové odpady vč. plechovek a hliníkových odpadů.
 • Objemový komunální odpad
 • Pneumatiky z osobních automobilů (zpoplatněno - dle ceníku)
 • Nebezpečné odpady – obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, lepidla, kyseliny, domácí chemikálie, oleje.
 • Firmy a živnostníci mohou využívat sběrný dvůr pouze na základě smlouvy o využití systému pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem.

Ceník za služby poskytované TS města

Traktor 

 • doprava / práce stroje - 600,- Kč/Mh
 • drtič větví - 400,- Kč/Mh

Avia D-120

 • doprava - 30,- Kč/km
 • manipulace kontejnerem - 70,- Kč
 • nájem kontejneru 100,- Kč/den
 • práce s hydraulickou rukou 70,- Kč/15 min

Pneumatiky osobních automobilů - 30,- Kč/ks

Stavební odpad vnikající z  rekonstrukcí bytů, domů nebo z podnikatelské činnosti stavebních firem podléhají povinnosti ukládat na místa k tomu určená jako jsou Skládka Chocovice s.r.o., Sellers AZ, s.r.o. apod.

Rovněž při objednání velkoobjemového kontejneru se naložený odpad odváží na Skládku Chocovice s.r.o. a náklady hradí objednavatel kontejneru.

Odpadové hospodářství - Technické služby

ODPADY

Obecně závazná vyhláška  číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Plesná

  OZV 1-2015

Jak třídit odpady? Návod  zde   nebo    zde - /jaktridit.cz/

Svoz BIO odpadu v Plesné 

V rámci dotačního programu na projekt „Zlepšení nakládání s bioodpady ve městě Plesná“ z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získalo město Plesná dotaci na technické možnosti svozu BIOODPADU.
Město Plesná nabízí obyvatelům města svoz bioodpadu z domácností a zahrádek na základě smlouvy.
Svoz bude prováděn týdně (pondělí) pracovníky TS města od 1. dubna do 30. listopadu.   

Popelnice 240 l na BIO odpad  

 • užitečný objem v litrech: 240
 • rozměry vnější (výšky - šířka - hloubka v mm): 1065x580x735
 • materiál nádoby: PE s nízkým obsahem recyklátu
 • užitečné zatížení v kg: 96
 • barevné provedení: hnědá

Co patří do BIO popelnic?

 • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, spadané listí, dřevní štěpka
 • Kousky větví a keřů do průměru 5 cm
 • Slupky z exotického ovoce
 • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně
 • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny
 • Čajový odpad, čajové sáčky
 • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků 

Tajemník MěÚ

Ceník za likvidaci komunálního odpadu -  rok 2021

NÁDOBA FREKVENCE ODVOZU   ROČNÍ PLATBA POLOLETNÍ PLATBA

           80 l

      1 x  týdně

       2 126,- Kč

       1 063,- Kč

 

      1 x 14 dní*

       1 366,- Kč

          683,- Kč

 

      kombinovaný*

       1 746,- Kč

          873,- Kč

         120 l

      1 x týdně

       3 164,- Kč

       1 582,- Kč

 

      1 x 14 dní*

       2 024,- Kč

       1 012,- Kč

 

      kombinovaný*

       2 594,- Kč

       1 297,- Kč

         240 l

      1 x týdně

       6 200,- Kč

       3 100,- Kč

 

      1 x 14 dní*

       3 984,- Kč

       1 992,- Kč

 

      kombinovaný*

       5 092,- Kč

       2 546,- Kč

      1 100 l

      1 x týdně

     21 710,- Kč

     10 855,- Kč

 

      1 x 14 dní*

     11 336,- Kč

       5 668,- Kč

* kombinovaný odvoz od 1.5. do 31.10. – odvoz 1x14 dní
* odvoz 1 x 14 dní každý sudý týden

Platební údaje Města Plesná: účet č. 160 120 634/0600 vedený u Moneta Money bank, variabilní symboly viz níže uvedeny k jednotlivým platbám nebo v hotovosti do pokladny Města Plesná.

ODVOZ TKO:

Variabilní symbol TKO: 3722+číslo domu
půlročně – nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného roku
ročně – nejpozději do 31. března příslušného roku

Odvozy zajišťuje firma Marius Pedersen a.s., Chocovice 20 | Skalná 351 34
reklamace:  Julie Miller: tel. 354 438 916, mobil 724 154 907
email: Julie.Miller@mariuspedersen.cz
vedoucí:  Ing. Vít Sloup ml., obchodní zástupce, mobil: +420 724 372 854
email: Vit.Sloup2@mariuspedersen.cz

BIO NÁDOBA
Cena za svoz BIO popelnice o objemu 240 l je stanovena 540,- Kč/rok,  svoz je prováděn od 1.4. do 30.11. příslušného roku. Variabilní symbol svoz BIO popelnice: 3726+číslo domu, splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku.                 

OSTATNÍ PLATBY:
poplatek za psa VS: 1341+číslo psa (každý rok stejné)
pronájem pozemku SS: 61712131, VS: č.pozemku před lomítkem
pronájem hrobového místa VS: 3632+číslo hrobu
splatnost nejpozději do 31. března příslušného roku
odvoz odpadu VS: 3723+číslo domu

Ceník TKO a údaje k platbě pro poplatky na rok 2021 (287.47 kB) (PDF)

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 171
TÝDEN: 953
CELKEM: 904212

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)