Město Plesná
Město Plesná

Svoz BIO odpadu

logo

Kompostování  v  Plesné

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování  z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získalo město Plesná dotací i na pořízení 190 ks  domácích kompostérů Thermo-Star 1000 l.
Město Plesná nabízí obyvatelům města využívání kompostérů na základě smlouvy  o výpůjčce a za níže uvedených podmínek:

• Koncový uživatel je vlastníkem pozemku v katastru města Plesná, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy s městem Plesná).
• Kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad a to po celou dobu výpůjčky. Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
• Uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit. Uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce.
• Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty.
• Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
• Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostéru  za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace.
• Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením.
• Doba výpůjčky bude  do 31. 12. 2021. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru město Plesná. Dalším dnem se stává vlastníkem kompostéru vypůjčitel.
• Vypůjčitel uhradí před podpisem smlouvy městu Plesná část spoluúčasti na pořízení kompostéru – nájem, který tvoří  200,- Kč. Cena kompostéru je 2 850.-Kč .  
• Každá domácnost bude mít možnost získat 1 ks kompostéru. Na výpůjčku kompostéru není právní nárok.
• Smlouvy na výpůjčku kompostéru se zpracovávají a podepisují na MěÚ Plesná, - pokladna (pí Malá tel. 354 596 576) a odebírají v TS města Plesná v rozložené stavu. 
Před podpisem smlouvy je nutno doložit platný občanský průkaz vypujčitele a číslo parcely, na které bude kompostér umístěn.

Tajemník MěÚ

Smlouva o výpůjčce kompostéru PDF

Kompostér

Svoz BIO odpadu v Plesné 

 • Město Plesná nabízí obyvatelům města svoz bioodpadu z domácností a zahrádek na základě smlouvy.
  Svoz bude prováděn týdně (pondělí) firmou Marius Pedersen a.s. od 1. dubna do 30. listopadu.   

  Nádoba 240 l na BIO odpad  

 • užitečný objem v litrech: 240
 • rozměry vnější (výšky - šířka - hloubka v mm): 1065x580x735
 • materiál nádoby: PE s nízkým obsahem recyklátu
 • užitečné zatížení v kg: 96
 • barevné provedení: hnědá

Co patří do BIO popelnic?

 • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, spadané listí, dřevní štěpka
 • Kousky větví a keřů do průměru 5 cm
 • Slupky z exotického ovoce
 • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně
 • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny
 • Čajový odpad, čajové sáčky
 • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků 

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:222
TÝDEN:2624
CELKEM:1092347

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)