Město Plesná
Město Plesná

Pomoc v nouzi o.p.s.

Vzhledem k velkému nárůstu nákladů na bydlení, zejména nárůstu cen energií, se aktuálně mnohé domácnosti potýkají s finančními problémy. Velké množství rodin dosud se svými příjmy zvládalo hradit náklady na bydlení a často ani nemělo potřebu využít dávkový systém...

Nyní se ale rodiny dostávají do situace, kdy náklady na bydlení hradí ze svých úspor, popřípadě nárůstu nákladů čelí za finanční pomoci širší rodiny. Aby se po vyčerpání svých možností a úspor nezadlužovaly nebo nebyly ohroženy ztrátou bydlení, je důležité informovat veřejnost o možnosti využití finanční pomoci státu k pokrytí nákladů na bydlení pomocí dávek, které vyplácí úřad práce:

1. Příspěvek na bydlení
2. Doplatek na bydlení
3. Jednorázová mimořádná okamžitá pomoc státu

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Aby vznikl nárok na příspěvek na bydlení, musí být současně splněny následující podmínky:

náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů domácnosti v rozhodném období (náklady na bydlení > příjem x 0,3) a současně
30 % příjmů domácnosti v rozhodném období je nižších než normativní náklady na bydlení (příjem x 0,3 < normativní náklady na bydlení)

Náklady na bydlení se rozumí celkové náklady zahrnující nájemné, zálohy do společného fondu oprav, zálohy na energie, poplatky za užívání společných prostor, za odvoz komunálního odpadu, atd.

Příjmem se rozumí veškerý čistý příjem, kterého dosáhly společně žijící osoby v domácnosti v rozhodném období pro posuzování nároku na výplatu dávky.

Rozhodným obdobím pro příspěvek na bydlení je kalendářní čtvrtletí, které předchází podání žádosti o výplatu dávky (tzn. pokud žádám v listopadu, prokazuji příjem domácnosti za červenec, srpen a září).

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny nařízením Vlády ČR v § 26 Zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.

Vzorec pro výpočet příspěvku na živobytí:
(náklady na bydlení – 30 % příjmů domácnosti)

Příklad: Čtyřčlenná rodina žijící v Sokolově v pronajatém bytě 3+1. Muž čistý příjem ze zaměstnání ve výši 31.000,-Kč/měsíc, žena na rodičovské dovolené – příjem z rodičovského příspěvku ve výši 8.300,- Kč/měsíc. Děti ve věku 2 roky a 7 let.
Celkový měsíční příjem domácnosti činí 39.300,- Kč.
Rodina platí nájem ve výši 5.000,- Kč/měsíc. Společně s nájemným hradí rodina pronajímateli měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu (SV, TUV, teplo, užívání společných prostor, výtah atd.) částku 8.000.- Kč. Po posledním vyúčtování elektřiny a plynu dodavatel energií zvýšil zálohy na 2.010,- Kč za elektřinu a 250,- Kč za plyn.
Celkové měsíční náklady na bydlení činí 15.260,- Kč.

• Průměrný příjem domácnosti v rozhodném období: 39.300,- Kč (39.300+39.300+39.300) : 3
• 30 % příjmů domácnosti: 11.790,- Kč (39.300x0,3)
• Normativní náklady na bydlení čtyřčlenné rodiny v obci s počtem obyvatel mezi 10.000 až 49.999 osob: 18.106,- Kč
• Celkové náklady na bydlení měsíčně: 15.260,- Kč (5.000+8.000+2.010+250)

Domácnost splňuje podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení, protože
• náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů domácnosti (15.260 > 11.790) a současně
• 30 % příjmů domácnosti je nižší než normativní náklady na bydlení (11.790 < 18.106).

Výše přiznaného příspěvku na bydlení činí 3.470,- Kč (15.260 – 11.790 = 3.470)

DOPLATEK NA BYDLENÍ

Nárok na výplatu doplatku na bydlení vzniká domácnostem,
• které jsou bez příjmu a vznikl nárok na výplatu příspěvku na živobytí (dávka hmotné nouze),
• kterým nevznikl nárok na výplatu příspěvku na živobytí z důvodu příjmů, ale tyto příjmy jsou nižší, než je 1,3 násobek částky příspěvku na živobytí a současně
• členové domácnosti trvale užívají obydlí na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního vztahu.

Vzorec pro výpočet měsíčního doplatku na bydlení:
(náklady na bydlení – příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc) – [(příjem + vyplacený příspěvek na živobytí) – životní nebo existenční minimum]

Příklad:
Samostatně žijící muž invalidním důchodu, který nemá nárok na výplatu invalidního důchodu. Pravidelný měsíční příjem má pouze z dávek hmotné nouze ve výši 4.620,- Kč a z příspěvku na bydlení ve výši 8.614,- Kč. Žije v pronajatém bytě s měsíčními náklady na bydlení ve výši 10.000,- Kč.

• příjem z vyplaceného příspěvku na živobytí: 4 620 Kč
• jiný příjem (například z brigády): 0 Kč • životní minimum: 4 620 Kč
• odůvodněné náklady na bydlení (nájem, energie a související služby): 10 .000 Kč
• příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc: 8 614 Kč

Výpočet doplatku na bydlení = (10 000 – 8 614) – [(0 + 4 620) – 4 620] = 1 386 Kč

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

V některých případech lze na úhradu nákladů spojených s bydlením žádat úřad práce o poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj. Za mimořádný případ lze např. považovat situace, kdy
• domácnost obdržela vyúčtování energií s mimořádně vysokým nedoplatkem a nemá prokazatelně na jeho úhradu,
• domácnost požádala o výplatu příspěvku na bydlení, nárok jí byl přiznán a čeká na výplatu, ale termíny splatnosti pro úhradu nákladů za bydlení proběhnou před výplatou dávky,
• domácnost je z důvodu zvyšujících se nákladů na bydlení nucena přestěhovat se do nájemního bytu s nižšími náklady, ale nemá finance na úhradu jistiny (kauci).

Nárok na výplatu dávky mimořádné okamžité pomoci se posuzuje individuálně.

Zpracovaly: Alena Cepáková, DiS., Intervenční centrum, tel. 734 672 640 Pavla Jezberová, DiS., Odborné sociální poradenství, dluhová poradna, tel.730 154 922

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Datum vložení: 9. 12. 2022 13:09
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2022 17:34
Autor: Správce Webu

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:3
TÝDEN:557
CELKEM:1156632

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)