Město Plesná
Město Plesná

Rekapitulace volebního období

Znak města

Vážení spoluobčané,
končí volební období 2018 - 2022 a já bych rád zrekapituloval práci zastupitelstva našeho města.

Ve volbách v roce 2018 bylo zvoleno sedm kandidátů za Sdružení pro Plesnou (Petr Schaller, Mgr. Alena Jelínková, Kristýna Dusová, Martin Polívka, Bc. Barbora Votrubová, Michal Helwin, Václav Bláha) a dva kandidáti za ČSSD (Václav Mleziva, Ing. Antonín Dinga). Na ustavujícím zastupitelstvu slib zastupitele složilo osm kandidátů. Pouze jeden kandidát (Václav Mleziva) slib  nesložil. Po celou dobu volebního období tak neučinil, nevyužil ani možnosti vzdát se mandátu, aby náhradník, který by měl zájem pro město pracovat, nastoupil na jeho místo.

Se zastupiteli jsme si určili tyto hlavní priority:

  • účelně a efektivně vynakládat finanční prostředky z rozpočtu města
  • pokračovat v získávání dotací na investiční akce
  • podporovat naši ZŠMŠ
  • připravit plochy na výstavbu rodinných domů
  • pokračovat v rekonstrukci místních komunikací a chodníků
  • rozšiřovat parkovací plochy
  • podporovat činnost Kulturního centra a spolků v našem městě
  • zajistit dostupnou zdravotní péči v Plesné.

Veškeré investiční akce a projekty které připravujeme a realizujeme, projednáváme s naším bankovním poradcem, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Proto se nám podařilo opět investovat do rozvoje našeho města nemalé finanční prostředky jak z našeho rozpočtu, tak i z dotací. Bohužel, díky pandemii, zdražování stavebních materiálů, energií, pohonných hmot, nedostatku pracovníků a také díky propadu daňových příjmů jsme museli dvě velké investiční akce dofinancovat z úvěru, který se bude splácet, ale určitě neohrozí další rozvoj a investice v našem městě.

Zde je rekapitulace práce zastupitelstva za volební období 2018 – 2022:

Podpora ZŠMŠ. Společně s panem ředitelem Mgr. Václavem Polívkou a jeho týmem se podařilo realizovat dva projekty v naší škole. Jeden se týkal kompletní rekonstrukce pěti tříd druhého stupně včetně vybavení, nové učebny pro pracovní vyučování a vybudování bezbariérového přístupu – výtah. Druhý projekt byl zaměřen na úpravu části školní zahrady.

V oblasti bytové výstavby se realizuje přestavba budovy bývalé školy ve Šnekách na Komunitní dům pro seniory, kde vznikne 13 bytových jednotek s bezbariérovým přístupem, výtahem, parkovacími místy a komunitní místností, kde se budou moci setkávat obyvatelé domu i členové spolku SPCCH Plesná. Připraven je i projekt na úpravu přilehlé zahrady se skleníky a altánem. Dále je připravena projektová dokumentace se stavebním povolením na zasíťování stavebních pozemků na Sibiři, je také připravena studie zasíťování stavebních pozemků ve Šnekách, kde by se s projektováním mělo začít v roce 2023. Pracuje se také na studii městského bytového domu, který bude součástí dokončení revitalizace centra města.

Místní komunikace. V tomto volebním období se podařilo zrekonstruovat ulice Tovární, dále Sokolská, Růžová a Křížová, na Sibiři ulice Lomená, Východní, K Parku a Úzká, ve Vilové čtvrti se rekonstruovala jen část komunikace v Lázeňské ulici. V této části jsme ještě připravili projekt na rekonstrukci ulic Květná, Nová čtvrť a Větrná, ale na tuto investici jsme zatím nezískali dotaci. V Lomničce se také podařilo po dlouhé době opravit část komunikací.

Parkovací plochy a bezpečnost pro pěší. Na Náměstí Svobody jsme vybudovali parkoviště „U Furiše“, rozšířili jsme parkovací místa v Příčné ulici a v rámci projektu Regenerace veřejných prostranství v ulici 5. května, která je rozdělena na tři etapy, kde se jedná také o budování parkovacích míst, chodníků a komunikací, jsme dokončili a zkolaudovali první etapu. Dále se připravují projektové dokumentace na rozšíření parkování u hřbitova, rekonstrukce Nádražní ulice, revitalizace veřejných prostranství v ulici Zahradní, Světlá a rozšíření parkovacích míst v Kostelní ulici. V rámci bezpečnosti pro chodce jsme vybudovali chodník v Revoluční ulici a zahájili jsme budování první etapy stezky pro pěší a cyklisty Plesná – Velký Luh.

Infrastruktura. Vybudovali jsme vodovod a kanalizaci v Lomničce

Podpora spolků. Organizacím v Plesné poskytujeme finanční prostředky nejen na činnost, ale také jsme investovali do nemovitostí, které slouží spolkům. Podařilo se nám zrekonstruovat požární zbrojnici. V rámci budování vodovodu a kanalizace v Lomničce jsme napojili na tuto infrastrukturu také střelnici, o kterou se stará náš myslivecký spolek, a taktéž jsme nakoupili materiál na rekonstrukci sociálního zázemí. Ostatní si spolek udělal svépomocí. Chtěl bych za sebe i zastupitele všem organizacím a jejich členům v našem městě poděkovat za práci, kterou dělají ve svém volném čase!

Kulturní centrum. Kulturní činnost v Plesné jsme také podporovali. Bohužel, některé akce, které se zde se měly konat, jsme museli zrušit kvůli pandemii. Na druhou stranu se nám podařilo realizovat projekt rekonstrukce bývalé továrny Tosta, kde je vytvořena expozice historie Plesné. V budoucnu se do těchto prostor přesune knihovna, je zde připraven prostor i pro komerční využití.

Budova Městského úřadu. Zde také proběhla postupná rekonstrukce střechy, kotelny a chodeb.

Veřejné osvětlení. Zahájili jsme postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení v Plesné. Je již připraveno k osazení nové osvětlení v části Šneků, na Sibiři a v Tovární ulici. Je zpracovaná projektová dokumentace pro Lomničku a postupně se budou připravovat další části.

Hřbitov. Bylo vybudováno nové kolumbárium a chodníky na městském hřbitově.

Lékářská péče. Podařilo se nám zajistit praktického lékaře, který dočasně využívá prostory v přízemí kulturního domu.

Zeleň. Vysadili jsme nové aleje podél cyklostezky Plesná – Velký Luh a v ulici 5. května.

Dětské hřiště. V rámci projektu Revitalizace veřejných prostor v ulici 5. května bylo vybudováno dětské hřiště a v Kostelní ulici hřiště workoutové. Dále se zpracovává projektová dokumentace na multifunkční hřiště Bílý kůň.

Lékářská péče. Podařilo se nám zajistit praktického lékaře, který dočasně využívá prostory v přízemí kulturního domu.

Největší investicí tohoto volebního období byl projekt rekonstrukce bývalého areálu textilní továrny Tosta s názvem „Česko – bavorské válečné a poválečné expozice a společná geologická minulost“. Tento projekt se po neplánovaných odkladech (především vlivem pandemie) blíží do finále a my již můžeme naplánovat jeho otevření. 

Mimo práce na investicích a projektech jsme trávili mnoho času připravováním podkladů pro audity, ale také pro orgány činné v trestním řízení, neboť bylo podáno několik trestních oznámení. Tato trestní oznámení byla po důkladném prošetření policejními orgány odložena. Těmito činnostmi jsme se zastupiteli trávili mnoho zbytečného času, který by bylo možné využít efektivněji ve prospěch města.

Všechny investiční akce realizované v tomto volebním období byly ve výši cca 190 000 000,- Kč. Z toho se nám podařilo získat cca 100 000 000,- Kč na dotacích.

Toto jsou projekty a investice, které se nám podařilo v tomto období realizovat. Jsou připraveny i další vize, které by mohly být realizovány, abychom zlepšili život občanům našeho města. Samozřejmě, že je stále co zlepšovat, vše se nedá udělat hned, ale já doufám, že jsme Vaši důvěru nezklamali. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům městského úřadu, kulturního centra a technickým službám, vedení naší ZŠMŠ, všem organizacím v našem městě za skvělou spolupráci a práci, kterou vykonáváte. Děkuji zastupitelům za podporu a výbornou spolupráci po celé volební období. Hlavní dík patří i mé rodině.

Petr Schaller, starosta města

Datum vložení: 13. 9. 2022 10:05
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 10:42
Autor: Správce Webu

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:264
TÝDEN:554
CELKEM:1156629

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překlad (translations)